Vuoden 2009 laji on törmäpääsky

Vuoden lintu- projektissa valitaan kalenterivuodeksi lintulaji josta syystä tai toisesta kaivataan tuoretta tietoa. Kyse voi olla lajista jonka kannan tiedetään tai arvataan vähentyneen, mutta myös lajista josta tiedot ovat kannankehityskuvan muodostamiseksi hatarat. Vuoden lajeiksi on vuosien varrella valittu mm. peltosirkku, metsähanhi, kuukkeli ja naurulokki.

Vuoden 2009 lajiksi on valittu törmäpääsky. Valinta perustui käsitykseen siitä, että erityisesti Etelä-Suomessa monet perinteiset törmäpääskykoloniat ovat joko kadonneet tai ovat parimääriltään huomattavasti aiempaa pienemmät. Lajia ei kuitenkaan olla Suomen mittakaavalla inventoitu systemaattisesti koskaan, mikä vaikeuttaa arviointia sekä nykyisen kannan koon että suhteellisen muutoksen osalta.

Miten osallistua?

Tavoitteena on kiertää kattavasti kaikki Tringan alueen törmäpääskylle sopivat hiekka- ja soramontut sekä jokitörmät. Tärkeimmistä potentiaalisista kohteista laaditaan kunnittain järjestetty lista joka tulee Tringan kotisivuille huhti-toukokuussa. Törmäpääskyjen yhdyskuntahavainnot tulee ilmoittaa sille erikseen laaditulle sähköiselle lomakkeelle, joka avataan toukokuussa osoitteessa www.birdlife.fi/suojelu/lajit/havaintoilmoitus-tormapaasky.shtml . Maastotyön helpottamiseksi havainnoijaa kehotetaan tutustumaan ja tarpeen vaatiessa tulostamaan maastolomake   . Muut törmäpääskyhavainnot voit ilmoittaa suoraan Tiiraan (www.tiira.fi). Erityisesti havainnot ruokailuparvista ja muutonaikaisista kerääntymistä toivotaan ilmoitettavan Tiiraan. Lisää yleistietoa ja havainnointiohjeita löytyy osoitteesta BirdLife Suomen sivuilta (www.birdlife.fi/vuodenlintu). 

Lisätietoja voi kysellä Tringan vuoden laji-vastaavalta Johan Ekroosilta (johan.ekroos(at)helsinki.fi).