Tutkimustoiminta ja linnustonseuranta

 

Tutkimustoimikunta organisoi ja edistää Tringan linnustotutkimukseen ja -selvitykseen liittyvää toimintaa, sekä tukee tringalaisten tutkimushankkeita ja niiden raportointia. Toimikunta myös tiedottaa ja ohjeistaa jäsenistöä alueella tapahtuvista laskenta- ja seurantaprojekteista, kuten talvilintulaskennoista ja lintuatlaksesta. Tringan alueen merkittävien lintupaikkojen, mm. IBA-alueiden linnuston tilasta pyritään pysymään ajan tasalla.

Toiminnasta saat lisää tietoa ottamalla yhteyttä tutkimustoimikuntaan tutkimus@tringa.fi

coccoc

© Jari Kostet