Tringan linnustonsuojelusymposio

Tringa järjesti lauantaina 8.3.2008 linnustonsuojelusymposion tieteiden talolla Helsingin keskustassa. Symposio pyrki antamaan vastauksia kysymyksiin miksi lajit harvinaistuvat ja ovat uhanalaisia, miksi lintulaskennat ovat tärkeitä ja miten yksittäisiä lintuhavaintoja voidaan hyödyntää käytännön suojelutyössä. Tapahtuman puheenjohtajana toimi professori Juhani Lokki ja puhujina oli nimekäs kaarti ympäristön ja linnustonsuojelun asiantuntijoita. Tilaisuus oli varsin onnistunut ja toivommekin että moni lintuharrastaja innostuu retkeilystä myös suojelumielessä. Vaikka maailman eliöryhmistä linnut ovat yksi parhaiten tunnetuista ja linnustonsuojelu sisältää monta menestystarinaa, lintuharrastajat ovat suojelumielessä avainryhmä aktiivisuutensa vuoksi. Suojelemalla lintuja ja niiden elinympäristöä pystymme vaikuttamaan myös monen muun lajin elinmahdollisuuksiin

Tringa pyrkii vaikuttamaan suojeluasioihin alueellaan aktiivisesti. Mm: syksyllä 2007 järjestetyn suojelukeräyksen varoilla Tringa on pystynyt palkkaamaan osa-aikaisen suojelusihteerin. Suojelusivuilla on suojelusihteerin yhteystiedot ja yhteenveto vuoden 2007 suojelutoiminnasta.

Tunnelmia symposiosta

Ilkka Hanski puhumassa Kuva :Ilkka Reittilä

Ilkka Hanski Kuva: Ilkka Reittilä

Tilaisuuden avasi Akatemiaprofessori Ilkka Hanski joka esitelmöi uhanlaisuudesta ja sen syistä. Miten maailmassa on aina ollut sukupuuttoaaltoja ja kuinka me nyt elämme kuudennen sukupuuttoaallon -tällä kertaa ihmisen tekemän, keskellä.

Professori ja suomalaisen linnustonseurannan grand old man Risto A. Väisänen kertoi esityksessään varsin kattavasti erilaisista linnuston seurannan menetelmisä ja niiden avulla saaduista tuloksista.

BirdLife Suomen suojeluasiantuntija ja IBA-koordinaattori Margus Ellermaa esitteli mitä ovat IBA-alueet ja miten näiden alueiden kartoittaminen edistää linnustonsuojelua.

 

Karno Mikkola ja Seppo Vuolanto kaffetauolla Kuva:Ilkka Reittilä

Karno Mikkola ja Seppo Vuolanto kahvitauolla. Kuva: Ilkka Reittilä


Ympäristöhallinnossa Suomen ja EU:n tasolla toiminut luonnonsuojelun ammattilainen Seppo Vuolanto perehdytti symposioväen lintudirektiivin tuomista velvoitteista kansallisessa lainsäädännössä ja siitä millä lajeilla on erityisasema suojelupäätöksiä tehtäessä.

Helsingin ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen kertoi linnustonsuojelun haasteista ja vaikutusmahdollisuuksista kaupunkioloissa.

Tringan suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi kertoi käytännön esimerkkejä siitä miten harrastaja voi paikallisesti edistää linnustonsuojelua mm. seuraamalla kaavahankkeita ja antamalla päättäjille palautetta linnustoa haittaavista toimenpiteistä.

Helsingin yliopiston tutkija Aleksi Lehikoinen korosti, että ajankohtainen lintutieto on paras apu linnustonsuojelussa ja listasi minkä tyyppistä lintuaineistoa harrastajien toivotaan keräävän.

Mika Asikainen palkitsee Tringa-aktiiveja Kuva: Ilkka Reittilä

Mika Asikainen palkitsemassa Tringaa. Kuva: Ilkka Reittilä

Tilaisuuden lopussa BirdLife Suomen Toiminnanjohtaja Mika Asikainen julisti Tringalaisittain mukavan ja ilahduttavan uutisen: Tringa on valittu vuoden lintuharrastusyhdistykseksi. Valintaan vaikuttaneita syitä olivat mm. Tringan monipuolinen retkitoiminta sekä aktiivinen vaikuttaminen suojelusasioissa. Tringan aktiivit olivat erittäin iloisia kunniasta ja toivovat että jatkossa pystyisivät tekemään Tringasta vieläkin paremman harrastusyhdistyksen.

Symposion jälkeen oli snacks -tilaisuus samassa rakennuksessa.

Ohjelma (pdf) Alla olevaan suojelusymposion ohjelmaan on liitetty kunkin puhujan puheen yhteenveto pdf tiedostona josta se on helppo ladata kotikoneelle

12.00-12.05

Markus Piha: Tervetuliaissanat

1. SUOJELUBIOLOGIA JA SEURANTA

12.05-12.45

Ilkka Hanski: ”Uhanalaisuus ja sen syyt” (Pdf)

12.45-13.15

Risto A. Väisänen: ”Linnustonseuranta herätyskellona – lintuharrastajan rooli”

13.15-13.45

Margus Ellermaa: ”Lintupaikkasuojelun avain: IBA-hanke” (Pdf)

13.45-14.15

KAHVI

2. PÄÄTÖKSENTEKO JA VAIKUTTAMINEN

14.15-14.45

Seppo Vuolanto: ”Linnustonsuojelu lainsäädännössä” (Pdf) (Lista direktiivilajeista)

14.45-15.15

Raimo Pakarinen : ”Linnuston huomioiminen käytännön ympäristöhoidossa”

15.15-15.45

Mari Pihlajaniemi: ”Mitä paikallinen lintuharrastaja voi käytännössä tehdä?”(Pdf)

15.45-16.15

Aleksi Lehikoinen: ”Vapaa retkipäivä linnustonsuojeluun” (Pdf) (Retkivinkki)

16.15

Symposion päättäminen ja loppusanat

16.30-18.30

Snacks tilaisuus Tieteiden talolla salissa 505 (5 krs.)

 

Pikkulokki