Tringan kunnallisvaalikysely 2008

alcatt.gifTringa ry päätti selvittää toimialueensa (Uusimaa) kunnallisvaaliehdokkaiden mielipiteet ajankohtaisiin retkeily- ja luonnonsuojeluaiheisiin liittyen. Kyselyyn valittiin neljän kunnan ehdokkaat: Espoo, Helsinki, Hyvinkää ja Raasepori. Kyselyllä pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman monen puolueen ehdokkaita, mutta lähestyttävyys vaihteli puolueittain ja kunnittain. Kolmen puolueen osalta ei löydetty mitään yhteystietoja, ei edes vaalitoimistojen. Vastaustaulukoissa näkyvätkin siis vain kyselyn tavoittaneiden ja samalla vastanneiden ehdokkaiden mielipiteet. 

Kyselyn tulokset ovat rohkaisevia, jos vastaajat tulevat valituksi, metsiä suojeltaisiin ja kansallispuistoja perustettaisiin. Otos ei ehkä ole täysin totuudenmukainen, sillä tilastojemme mukaan osa kyselyn avanneista henkilöistä ei vastanneet kyselyyn mahdollisesti epäedullisen mielipiteen vuoksi kohderyhmään nähden. Toivottavasti alla olevasta linkistä aukeavat mielipiteet ovat tärkeässä asemassa ehdokasvalinnassanne. Mikäli ehdokasvaihtoehtojesi mielipidettä ei näy taulukossa suosittelemme oma-aloitteista yhteydenottoa häneen/heihin.

Vastaukset ovat ladattavissa sekä pdf että excel tiedostoina. Painamalla CTRL+H voit etsiä tiedostosta haluamaasi ehdokkaan tietoja. 

Espoo

Espoon metsiä on hoidettu pitkään ”hellällä kädellä” ja niinpä ne ovatkin luonnon monimuotoisuusarvoiltaan Etelä-Suomen parhaimmistoa. Suojelumetsät toimivat myös tärkeinä virkistysalueina. Kun Nuuksiokin alkaa käydä ahtaaksi (200 000 kävijän raja ylittynee tänä vuonna), metsien lisäsuojelu palvelee monta kohderyhmää. Kysely tavoitti lähes 400 ehdokasta, josta 122 vastasi kyselyyn. 88 % kannatti Espoon metsien lisäsuojelua ja 80 % Suomenojan lintualtaan suojelua seuraavan valtuustokauden aikana.

Espoon ehdokkaiden vastaukset: Excel , Pdf

Helsinki

Helsinki on suurmetsänomistaja yli 10 000 metsähehtaarillaan, josta huomattava osa sijaitsevat kunnan rajojen ulkopuolella. Osa metsistä on varattu virkistyskäyttöön, mutta niitäkin hoidetaan varsin rankalla metsätalouskäsittelyllä. Jopa lähivirkistysalueilla, kuten Seurasaaressa on tehty avohakkuita. Helsingin budjetissa metsätalouden tuotto on mitätön ja samalla kuntalaisten metsien virkistysarvojen kysyntä on korkea. Kysely tavoitti arviolta reilut 500 ehdokasta, josta 215 vastasi. Vastanneista 94 % kannatti Sipoonkorven kansallispuiston perustamista seuraavan vaalikauden aikana ja lähes yhtä monta kannatti Helsingin metsien lisäsuojelua! Kansallispuistot on perustettava valtion maille, joten Helsingin apua metsien lahjoitusten/maanvaihtojen muodossa tarvitaan Sipoonkorvessakin.

Helsingin ehdokkaiden vastaukset: Excel , Pdf 

Hyvinkää

Eteläisimmässä Suomessa avoimet suot ovat vähentyneet radikaalisti viimeisen 150 vuoden aikana. Kapustarinnoille tai liroille ei ole montakaan sopivaa pesimäaluetta jäljellä Uudellamaalla. Hyvinkään Kurkisuo on yksi harvoista melko avoimista jäljellä olevista soista, mutta myös suojelematon. Kurkisuon reunamien ojitus on kuivattanut suota jonkun verran, mutta suo on yhä merkittävimpien Uudenmaan soiden joukossa ja melko helposti ennallistettavissa vieläkin paremmaksi. Kohdetta uhkaa VAPO:n turvetuotantohanke. Kysely tavoitti noin 90 henkilöä, josta 22 vastasi kyselyyn. Vastanneista Hyvinkään Kurkisuon suojelun kannalla oli peräti 96 %! Huomaa kuitenkin epätasainen vastausprosentti puolueiden kesken..

Hyvinkään ehdokkaiden vastaukset: Excel , Pdf

Raasepori

Kansainväliset kansallispuistojen luokittelukriteerit edellyttävät tiettyä minimimaa-alaa puistolta. Metsähallitus on jo valmistellut mm. maanvaihdoin Tammisaaren kansallispuiston laajennusta, jotta kriteerit täyttyisivät. Vahva poliittinen tuki olisi tarvittava lopullinen sysäys kansallispuiston laajennukselle. Kysely tavoitti noin 70 henkilöä ja vastauksia saatiin 15. Tammisaaren kansallispuiston laajennusta seuraavan valtuustokauden aikana kannattaa 80 % vastaajista.

Raaseporin ehdokkaiden vastaukset: Excel , Pdf