Tringa

Tringa är den ornitologiska föreningen i landskapet Nyland i södra Finland. Med sina över 2000 medlemmar är Tringa BirdLife Finlands största medlemsförening. Föreningen har möten månatligen, oftast månadens första torsdag. Programmet består vanligen av en presentation gällande t.ex. fågelresor, forskning, fågelskydd, etc. En gång i året ordnar vi även en tävling i fågelidentifiering. Mera information om föreningen kan fås på förfrågan av föreningens styrelse: hallitus@tringa.fi.  

Vår aktivitet koncentrerar sig på allmän fågelskådning som hobby och på lokalt fågelskydd. Vi har också en del forskningsverksamhet, som mest utspelar sig på Hangö udds fågelstation (Halias). Ett annat forskningsrelaterat projekt har som avsikt att dokumentera den pågående urbaniseringen av berguv (Bubo Bubo) i Helsingfors centrum. 

Skådning på Tringas områdefulatr.gif

Vi organiserar guidade fågelexkursioner till de bästa fågellokalerna i Nyland. Turerna dras mestadels på finska, men vi har även svenskspråkiga guider och alla talar även engelska. Det aktuella programmet kan hittas i vår händelsekalender . Fastän exkursionerna primärt är avsedda för våra medlemmar, är även icke-medlemar varmt välkomna. Om du är intresserad av fåglerexkursionerna, kontakta Roland Vösa: roland.vosa@helsinki.fi