Torpviken

Seuraava lahdista, Torpviken sijaitsee Talosaaren ja Ribbingön välissä. Lahden pohjukasta löytyy Husön kartano. Lahden suulla on Sillhollmenin saari.

Torpviken on hyvin matala, vesi on kauttaaltaan alle metrin syvyistä. Lahteen laskee oja Husön kartanon hevostalleilta. Vesi on ilmeisen ravinteikasta. Ruoikkokasvustot jakavat vesialueen itä-länsisuunnassa kahteen osaan. Sillhollmenin pohjoispuolelle jäävää pienempää vesialuetta reunustaa noin kaksimetrinen ruoikko. Pohjukan vesialueen itäreunassa on kaislakasvustoja, joissa vesilinnut viihtyvät veden ollessa korkealla. Muualla rantoja kiertää muutaman kymmenen metrin levyinen ruokovyöhyke, tämä ruoikko on korkeimmillaan kolmimetristä. Lahden pohjukassa ruoikko laajenee noin 100 metrin levyiseksi. Maalle päin se harvenee ja madaltuu. Ruoikon takana aukeaa laajahko kostea saraniitty, joilla on laidunnettu hevosia. Korkean veden aikaan niitty on veden vallassa. Niityn keskellä on rehevä tervaleppäsaareke, jossa kasvaa myös koivua. Niityn takana on kuivempia laitumia ja pohjoispuolella on myös vanhaa peltoa. Pohjois- ja etelärantaa kiertää kapea tervaleppävyö. Sekä Ribbingössä että Talosaaressa sen takana on metsää. Sillholmenin saaressa on kuusivaltaista havumetsää. Saaren keskiosassa on myös hienoa männikköä, ja puissa on runsaasti koloja. Etelärannalla on avokalliota ja kivikkoa.

Taulukko 3. Lintujen parimäärät Torpvikenillä 2006-2008 [2].

 

2006

2007

2008

 

Silkkiuikku

11

27

12

 

Harmaahaikara

 

 

1

 

Kyhmyjoutsen

1

1

1

 

Haapana

1

1

2

 

Tavi

3

4

4

 

Sinisorsa

6

7

6

 

Lapasorsa

2

1

2

 

Tukkasotka

1

2

1

 

Telkkä

3

4

5

 

Isokoskelo

3

2

3

 

Nuolihaukka

1

1

 

 

Nokikana

3

6

3

 

Pikkutylli

 

 

1

 

Töyhtöhyyppä

 

3

3

 

Taivaanvuohi

1

1

 

 

Punajalkaviklo

6

5

4

 

Rantasipi

1

2

1

 

Uuttukyyhky

1

2

1

 

Käpytikka

 

 

1

 

Kiuru

1

1

1

 

Niittykirvinen

1

 

1

 

Metsäkirvinen

 

 

1

 

Keltavästäräkki

 

1

1

 

Västäräkki

1

2

1

 

Mustarastas

 

 

1

 

Ruokokerttunen

 

3

1

 

Pensaskerttu

1

 

 

 

Lehtokerttu

1

1

 

 

Pajulintu

 

2

1

 

Hippiäinen

 

 

1

 

Kirjosieppo

2

1

 

 

Kuusitiainen

 

1

 

 

Sinitiainen

1

2

2

 

Talitiainen

1

1

1

 

Varis

1

1

1

 

Kottarainen

 

1

1

 NT

Peippo

3

3

2

 

Punavarpunen

 

1

 

 

Keltasirkku

1

1

1

 

Pajusirkku

4

3

4