Mikä Tringa on?

Tringa on Uudenmaan oma lintuyhdistys. Toimintamme pääpaino on leppoisassa lintuharrastuksessa ja linnustonsuojelussa, mutta tuemme myös tutkimustoimintaa. Yhdistykseen kuuluu yli 2000 innokasta lintuharrastajaa ja Tringa onkin BirdLife Suomen suurin jäsenyhdistys. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tringa är en ornitologisk förening aktiv i Nyland samt huvudstadsregionen. Kärnan i vår mångsidiga verksamhet baserar sig på fågelskådning i allmänhet och fågelskydd. Tringa har över 2000 medlemmar och är därmed BirdLife Finlands största medlemsförening. Välkommen med i vår verksamhet!

Tringa is the local ornithological society in Uusimaa and Helsinki area. Our activities are diverse, but the emphasis lies on birdwatching and conservation. Tringa has more than 2000 members and is hence the biggest member organization of BirdLife Finland. Welcome to join our activities!

 tiira.jpg birdlife.jpg  lintuvaruste.jpg