Tavallisimpia havaintojen kirjaamisessa käytettäviä lyhenteitä

Ä laulava jp juhlapukuinen
ä ääntelevä (ei laulava) vp vaihtopukuinen
p paikallinen tp talvipukuinen
m muuttava va vaalea värimuoto
kiert kiertelevä tu tumma värimuoto
k kuollut pull untuvapoikanen (untuvikko)
S, W, N, E muuttavien ilmansuunnat juv 1. täydellinen puku
r rengastettu ad lintu on puvussa joka ei myöhemmissä sulkimisissa muutu
a parvi (5a = viisi parvea, a5 = viiden parvi) subad esiaikuinen
1-kv 1. kalenterivuoden lintu imm ei sukukypsä (nuori tai esiaikuinen)
1/3 1 koiras ja 3 naaraspukuista " aikuinen
    nuori

Birdlifen sivuilla on laajempi opas kenttähavaintojen merkitsemisestä.