Uudenmaan tärkeät lintualueet

 • IBA-alueet
  • Suomenoja
  • Muut IBA-alueet
  • Laajalahti – Vanhankaupunginlahti – Viikki
  • Nuuksio
  • Hangon läntinen saaristo
  • Tammisaaren – Inkoon läntinen saaristo
  • Kirkkonummen saaristo
  • Suomenoja
 • FINIBA-alueet
  • Sipoonkorpi
  • Hangon etelälahdet
  • Tammisaaren lintuvedet
  • Bromarvin alueen lintuvedet
  • Meiko ja Lappträsk
Taustatietoa

Tutkimus on linnustonsuojelun perusta! Tärkeiden lintualueiden maankäytössä ja uhkatekijöissä tapahtuvia muutoksia seurataan, sillä ilman seurantaa saattaa esimerkiksi jokin tärkeä kohde tai kohteen osa tuhoutua. Tieto lintujen määristä ja reviirien sijainneista on olennaisin suojelutyökalumme ja tätä tietoa keräävät lintuharrastajat.

Important Bird Areas (IBA) on BirdLife Internationalin maailmanlaajuinen hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on kartoitettu noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta. Valtaosassa maailman maita IBA-kartoitus on kattavin koskaan toteutettu lintualueiden kartoitus. Alueista 97 sijaitsee Suomessa.

IBA

Suomessa 1990-luvun puolivälissä toteutettu IBA-kartoitus sai alkunsa yhteiseurooppalaisesta IBA-kartoituksesta. IBA-alueiden kartoitus toteutettiin BirdLife Internationalin, BirdLife Suomen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyönä vuosina 1996-1998. Jo alkuvaiheessa hanketta kansalliset tavoitteet asetettiin IBA-hankkeen tavoitteita korkeammalle ja näin Suomen tärkeät lintualueet eli FINIBAhanke sai alkunsa.

IBA-alueiden valintaperusteina käytettiin BirdLife Internationalin määrittelemiä kansainvälisesti hyväksyttyjä kriteerejä. FINIBA-projektin tuloksena Suomesta löydettiin 97 IBA-aluetta ja 411 FINIBA-aluetta. Kaikki IBA-alueet ovat myös FINIBA-alueita.

Näillä sivuille on listattu maakunnan arvoalueet. Lisäksi on esitelty joitain Tringan IBA ja FINIBA -alueista omilla sivuillaan sekä Östersundomin Natura-alue.

Jaa tämä juttu:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email