Suokartoitus kesällä 2010

Onko Uudenmaan soilla vielä pohjansirkkua? Moneltako suolta löytyy kapustarinta tai liro? Lähde mukaan selvittämään, sillä tänä keväänä
kartoitamme Uudenmaan suolinnuston. Suot ovat täällä suhteellisen pienialaisia ja niitä on ojituksien ja peltojen raivauksien jäljiltä
säilynyt vähän. Silti listallani niitä on 48 kpl, painottuen Raaseporiin ja Pohjois-Uudellemaalle. Kun nämä suot on käyty läpi, voimme julkaista Uudenmaan tärkeimmät lintusuot-selvityksen – turvetuotantoa kaavaillaan tälläkin hetkellä yhdelle tärkeimmille soistamme (Kurkisuo).

Luettelen alempana suot, joille ei ole vielä tiedossa laskijaa. Bensakorvauksiin on varattu rahaa noin 50-100 euroa per suo. Laskenta
tarkoittaa kahta laskentakäyntiä (toinen huhti-toukokuun vaihteessa ja toinen touko-kesäkuun vaihteessa). Aamussa ehtii kartoittaa noin
neliökilometrin. Edellisten vuosien tapaan kartoitus keskittyy arvolajeihin, metsäkirivisä ja pajulintuja ei lasketa. Kaikilla soilla on puustoisia osia (korpia tai rämeitä) tai ovat kokonaan puustoisia; osa soista ovat kausitulvivia luhtia järvien rannalla.

Edellisten vuosien laskentatuloksien perusteella maakunnallisesti tärkeimmät lintualueet on esitetty nyt valmisteilla olevaan Uudenmaan
maakuntakaavaan. Osallistumisellasi on siis vaikutusta! Poimi alla olevasta listasta nytkin mieluisa retkikohde ja lähetä postia tringan lintupaikkavastaavalle Margus Ellermaalle

LASKIJAA VAILLA OLEVAT KOHTEET (Suo;kunta;ala neliökilometreinä;
karttalinkki kohteelle):
Apus
Kurkisuo; Hyvinkää; 3;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Kurkisuo%2C+Hyvink%C3%A4%C3%A4&srs=EPSG%3A3067&y=6716583&x=372548&lang=fi
Lamminsuo-Urikanlammi; Hyvinkää; 0,3;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=Lamminsuo&srs=EPSG%3A3067&y=6723681&x=367654&lang=fi
Petkelsuo; Hyvinkää-Nurmijärvi; 3;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Petkelsuo&srs=EPSG%3A3067&y=6719718&x=377145&lang=fi
Mustasuo; Hyvinkää-Hausjärvi; 2;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Mustasuo&srs=EPSG%3A3067&y=6729837&x=389902&lang=fi
Suomiehensuo; Hyvinkää-Nurmijärvi; 1;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Suomiehensuo&srs=EPSG%3A3067&y=6715707&x=381848&lang=fi
Matkunsuo; Hyvinkää; 1,2;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Matkunsuo&srs=EPSG%3A3067&y=6712782&x=374307&lang=fi
Luutasuo; Kärkölä-Mäntsälä; 1,9;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Luutasuo&srs=EPSG%3A3067&y=6746523&x=402921&lang=fi
Tuomarinsuo – Suojärvi; Mäntsälä; 0,7;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Tuomarinsuo&srs=EPSG%3A3067&y=6723214&x=412643&lang=fi
Kotojärvi – Isosuo; Mäntsälä; 4;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Kotoj%C3%A4rvi&srs=EPSG%3A3067&y=6727338&x=404584&lang=fi
Suurisuo-Pietarinojansuo; Mäntsälä; 1,5;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Suurisuo&srs=EPSG%3A3067&y=6716741&x=394614&lang=fi
Kivilamminsuo – Pitkästenjärvi; Mäntsälä; 1,8;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Kivilammisuo&srs=EPSG%3A3067&y=6724685&x=396547&lang=fi
Kilpisuo; Hausjärvi-Mäntsälä; 3,2;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Kilpisuo&srs=EPSG%3A3067&y=6733867&x=398276&lang=fi
Lallinsuo; Nurmijärvi; 1;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Lallinsuo&srs=EPSG%3A3067&y=6698335&x=372180&lang=fi
Isosuo; Nurmijärvi; 1,7;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Isosuo&srs=EPSG%3A3067&y=6695278&x=374324&lang=fi
Hakki
Heinäjärvi eli Vähäpuoli; Karjalohja; 0,2;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=V%C3%A4h%C3%A4j%C3%A4rvi&srs=EPSG%3A3067&y=6688123&x=319255&lang=fi
Sonnilampi; Karjalohja; 0,15;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=sonnilampi&srs=EPSG%3A3067&y=6686489&x=322607&lang=fi
Strykmossen; Lohja; 0,3;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6671607&x=330243&lang=fi
Lullula
Heinässuo; Raasepori(Pohja); 0,25;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Hein%C3%A4ssuo&srs=EPSG%3A3067&y=6674540&x=302955&lang=fi
Kiimasuo; Raasepori; 0,5;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Kiimasuo&srs=EPSG%3A3067&y=6669719&x=294350&lang=fi
Lillträsket – Harpar Storträsket; Raasepori; 2,3;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Harpar&srs=EPSG%3A3067&y=6650245&x=294198&lang=fi
Kvarnträsketin suot; Raasepori; 0,4;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Kvarntr%C3%A4sket&srs=EPSG%3A3067&y=6654969&x=298402&lang=fi
Pehkusuo – Lassilansuo(Torrsjö W); Raasepori; 1;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Pehkusuo&srs=EPSG%3A3067&y=6670012&x=301981&lang=fi
Bruksträsketin suot (5 kpl); Raasepori; 0,7;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&srs=EPSG%3A3067&y=6661290&x=320175&lang=fi
Källträsketin Stormossen; Raasepori; 0,8;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6660592&x=317083&lang=fi
Tringa
Överbyn Stormossen; Kirkkonummi; 0,5;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6666957&x=353414&lang=fi
Inkoon kk:n Stormossen; Inkoo; 1,1;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=stormossen&srs=EPSG%3A3067&y=6662052&x=332835&lang=fi
Ingaskilan Stromossen; Inkoo; 1,2;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=stormossen&srs=EPSG%3A3067&y=6662770&x=337685&lang=fi
Stormossen; Kirkkonummi; 1,2;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=stormossen&srs=EPSG%3A3067&y=6661762&x=364542&lang=fi
Apla
Kirkkosuo; Vihti; 0,4;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Kirkkosuo%2C+Vihti&srs=EPSG%3A3067&y=6700052&x=355383&lang=fi
Heinälampi; Vihti; 0,3;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Hein%C3%A4lampi&srs=EPSG%3A3067&y=6690713&x=348347&lang=fi
Tervalamminsuo; Tammela-Karkkila; 1,1;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6726987&x=334751&lang=fi
Löyttynsuo; Nummi-Pusula-Karkkila; 0,8;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6724712&x=335754&lang=fi
Keihässuo; Karkkila-Loppi; 2,0;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&srs=EPSG%3A3067&y=6717504&x=357894&lang=fi
Itä-Uusimaa
Storträskin suot; Sipoo; 0,25;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6689838&x=405825&lang=fi
Sipoonjoen luhta; Sipoo; 0,2;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=luhta&srs=EPSG%3A3067&y=6684443&x=407221&lang=fi
Stormossen – Vaxesmossen; Sipoo; 1,6;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=vaxesmossen&srs=EPSG%3A3067&y=6682751&x=414430&lang=fi
Fågelmossen; Porvoo-Sipoo; 1,7;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6685801&x=415328&lang=fi
Byträsket; Sipoo; 0,2;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6682169&x=412123&lang=fi
Bastmossen; Sipoo; 0,9;
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6703044&x=401051&lang=fi