Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000-alue koostuu neljästä erillisestä osasta Itä-Helsingissä. Osa-alueet ovat Mustavuoren, Porvarinlahden, Labbackan ja Kasabergetin muodostama kokonaisuus, Bruksviken, Torpviken ja Kapellviken-Karlsviken (Östersundominlahti). Alue on luonnoltaan hyvin monipuolinen. Se koostuu matalista merenlahdista ja niiden rantaluhdista ja niityistä sekä kallioisista mäistä, joiden rinteillä on lehtokasvillisuutta. [1]

Alue on pääkaupunkiseudulla sijaitessaan erittäin tärkeä luontoharrastus ja virkistyskohde. Se on myös tutkimukselle merkittävä alue, sillä esim. linnustoseurantoja on varsin pitkältä ajalta. Alueen lehdot, lintuvedet ja kalliot on todettu valtakunnallisesti arvokkaiksi, ja yhdessä ne muodostavat erittäin merkittävän luontokokonaisuuden. Arvoa nostaa sijainti pääkaupunkiseudulla, jossa tällaisia kokonaisuuksia on säilynyt hyvin vähän. [1]

Porvarinlahti, Bruksviken, Torpviken ja Kapellviken kuuluvat yhtenä, kansainvälisesti arvokkaaksi määriteltynä kohteena valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, mutta kaikki ovat myös erikseen tarkasteltuina arvokkaita lintuvesiä, joiden lajisto hieman poikkeaa toisistaan. [1]

[1] Uudenmaan ympäristökeskus (1998) Natura-tietolomakkeen tiivistelmä

[2] Yrjölä, Rauno ym. Vuosaaren sataman linnustonseurantojen 2002-2008 aineisto.

[3] Tringan havaintoaineisto

Jaa tämä juttu:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email