Kapellviken-Karlvik (Östersundominlahti)

Östersundominlahti rajoittuu pohjoisessa Östersundomin kartanon kohdalla Vanhaan Porvoontiehen, lännessä ja etelässä Husön kartanon maihin sekä idässä Björnsön metsäiseen saareen. Alue on sokkeloinen ja rantaviiva mutkittelee voimakkaasti. Lahtea hallitsevat laajat ruoikot, joita rikkovat metsäsaarekkeet ja lahden keskellä kulkeva kapea vesiuoma sekä muutamat pienialaiset lampareet. Uposkasvillisuus on paikoin runsas ja monilajinen. Uistin- ja ahvenvita kasvavat tiheinä saarekemaisina kasvustoina. Lisäksi karvalehti, tähkä- ja ruskoärviä esiintyvät melko runsaina. Kelluslehtisistä lummetta ja ulpukkaa on pieninä kasvustoina avovedessä. Ristilimaska sen sijaan peittää suojaisissa paikoissa laajojakin alueita.

Östersundominlahden rantojen valtakasvina on järviruoko, jonka laajat kasvustot kattavat lähes kokonaan Kapellvikenin ja Karlvikin alueet. Myös Skutholmenin ja Björnsön välinen kannas on laajan kuivan ruoikon peittämä. Björkuddenin itäpuolisen vesialueen, Björnsövikenin ja Kuggvikenin rantoja reunustaa sen sijaan kapeampi kostea ruoikkovyö. Ruoikoiden seassa kasvavat paikoin vähälukuisina kostean rantavyöhykkeen kasveja. Ruoikkoa reunustaa maalle päin mentäessä lähes yhtenäinen mesiangervovyö. Se on monin paikoin hyvin tiheä ja rehevä ja ulottuu yleensä rantalepikkoon asti. Björnsövikenin ja Kuggvikenin rannoilta mesiangervovyö puuttuu ja ruoikko rajoittuu suoraan rantametsään.

Östersundominlahden alueella on laidunnuksen ansiosta vielä jäljellä rantaniittyjä. Laajin näistä sijaitsee Kapellvikenin länsiperukassa, jossa on kostea saraniitty. Toinen laajahko niitty on Karlvikin lounaisosassa Björnsön tien eteläpuolella. Lahtea ympäröiviä metsiä reunustaa vaihtelevan levyinen tervaleppävyöhyke. Komeimmat tervalepiköt sijaitsevat Karlvikin reunamilla ja saarekkeissa sekä Kapellvikenin lounaisosissa Krabbäckenin ojan varressa. Näissä lehdoissa kasvavat runsaina rentukka ja kurjenmiekka. Östersundomin kartanon länsipuolelta Karlvikiin laskevaa ojaa reunustaa hieno puronvarsilehto, joka yhdessä kartanon puistojen kanssa lisää alueen monimuotoisuutta

 Taulukko 4. Lintujen parimäärät Östersundomin lahdella (Kapellviken ja Karlvik) 2002 [2].

Laji

Parimäärä

 

Silkkiuikku

3

 

Kyhmyjoutsen

1

 

Haapana

1

 

Tavi

1

 

Sinisorsa

6

 

Lapasorsa

2

 

Tukkasotka

2

 

Telkkä

2

 

Tukkakoskelo

1

 

Isokoskelo

3

 

Fasaani

1

 

Töyhtöhyyppä

1

 

Taivaanvuohi

13

 

Isokuovi

1

 

Punajalkaviklo

2

 

Metsäviklo

1

 

Rantasipi

6

 

Uuttukyyhky

5

 

Käenpiika

1

 VU

Pikkutikka

1

 VU

Haarapääsky

2

 

Niittykirvinen

7

 

Keltavästäräkki

6

 

Västäräkki

2

 

Rautiainen

1

 

Punarinta

1

 

Satakieli

8

 

Pensastasku

4

NT 

Mustarastas

3

 

Räkättirastas

5

 

Punakylkirastas

5

 

Ruokokerttunen

104

 

Luhtakerttunen

2

 

Rytikerttunen

18

 

Hernekerttu

1

 

Pensaskerttu

35

 

Lehtokerttu

4

 

Tiltaltti

1

 VU

Pajulintu

8

 

Hippiäinen

1

 

Harmaasieppo

2

 

Kirjosieppo

1

 

Sinitiainen

2

 

Talitiainen

4

 

Pikkulepinkäinen

2

 D

Harakka

1

 

Varis

2

 

Kottarainen

1

 NT

Varpunen

1

 NT

Peippo

8

 

Tikli

2

 

Punavarpunen

17

 

Keltasirkku

1

 

Pajusirkku

53

 

 

Lisäksi säännöllisesti Kapellvikenin-Karlvikin lahdella levähtävät kaulushaikara, ruskosuohaukka, sinisuohaukka, kehrääjä, laulujoutsen ja liro. Sääksi ja nuolihaukka pesivät lähistöllä ja saalistavat lahdella. Räyskä ja kalatiira ruokailevat lahdella kesäisin. Lahden reunametsissä reviiriä pitävät lehtopöllö, palokärki ja pyy. Lahdella pesii säännöllisesti luhtakana ja satunnaisesti luhtahuitti sekä ruisrääkkä. Lahden reunalla tavataan vuosittain huuhkaja. Pohjantikka on talvehtinut Husön niemellä parina vuonna ja valkoselkätikka talvella 2008-2009. Kapellviken-Karlvikin lahdelta on havaintoja myös pikkujoutsenesta ja sinirinnasta. [3] Rastaskerttusella on vuotuinen reviiri lahdella ja myös viiksitimali pesii alueella säännöllisesti. Aiemmin alueella on pesinyt myös kirjokerttu. [2], [3]

[1] Uudenmaan ympäristökeskus (1998) Natura-tietolomakkeen tiivistelmä

[2] Yrjölä, Rauno ym. Vuosaaren sataman linnustonseurantojen 2002-2008 aineisto.

[3] Tringan havaintoaineisto