IBA alueet

Uudenmaan IBA-laskennat vuonna (2006-)2007

Kesän 2007 pesimälintukartoituksiin Tringan IBA-alueille saatiin mukavasti väkeä liikkeelle. Tässä on esitely tiiviit linnustoyhteenvedot alueittain. Jossain määrin linnustoyhteenvedoissa ja laskentojen suunnittelussa on tukeuduttu myös muutaman edellisen vuoden laskentatietoon.  

 

078 Laajalahti – Vanhankaupunginlahti – Viikki   

Alueen kriteerilajeja ovat olleet rytikerttunen ja isokoskelo. Alue inventoitiin Life-hankkeessa Suomen ympäristökeskuksen toimesta v. 2004-2007, laskijoina mm. Markku Mikkola-Roos ja Pekka Rusanen. Lisäksi oli käytettävissä lintuharrastajien havaintoja Tiiran kautta.

1990-lukuun verrattuna levähtävien isokoskeloiden määrä vaikuttaa pienentyneen, sitä etenkin syksyjen osalta. Onko kyseessä leutojen syksyjen aiheuttamasta levähdyspaikkojen siirtymästä sisämaahan? Kun lepäilijähuiput lasketaan Vanhankaupunginlahdelta ja Laajalahdelta lasketaan yhteen, isokoskeloiden levähtäjämäärä oli vuonna 2007 680 yksilöä, josta kaksi kolmasosaa keväällä. Laajalahdella levähtää isokoskeloita enemmän kuin vanhankaupunginlahdella, ero on selvempi syksyisin kuin keväisin. Yksilöiden vaihdunnasta johtuvaa kokonaismäärää ei ole arvioitu.

079 Nuuksio  

Nuuksio kartoitettiin 1-4 käyntikerran kartoituksena, alueesta kartoitettiin 85 %. Lisäksi useimmilta kartoittamattomilta osa-alueilta oli hajahavaintoja (Tiira), joita kelpuutettiin uusiin kannanarvioihin vuodesta 2005 alkaen. Nuuksion IBA-alueesta osa kartoitettiin systemaattisesti jo vuonna 2006 (Mauri Leinonen). Kartoituksissa keskityttiin suojelullisesti arvokkaisiin lintulajeihin, mutta käsitys saatiin käytännössä muidenkin lajien runsaudesta.

079.jpg (42201 bytes)Kohdevastaavana toimi Aki ”The King” Arkiomaa.  Nuuksion kartoituksiin osallistuivat Aki Arkiomaa, Liisa Eklund, Margus Ellermaa, Toni Eskelin, Annika Forsten, Aalto Harju, Juhani Ahola, Paul Hellström, Jukka Hintikka, Kalle Huttunen, Otso Häärä, Heini Jalava, Sebastian Jansson, Markku Jämsä, Pasi Jürgens, Tuomas Kankaanpää, Jukka Koskelainen, Kati Könönen, Jari Laitasalo, Mauri Leinonen, Antero Lindholm, Juha Lindy, Lennart Liskojärvi, Antti Mikala, Antto Mäkinen, Matias Niemi, Pertti Nurmela, Jani Närhi, Vesa Oksanen, Roger Olander, Pertti Panula, Kai Pihlström, Petri Saarinen, Ilkka Sahi, Jukka Salokangas, Ilkka Sammalkorpi, Stacy Siivonen, Jukka Sirviö, Tuomas Syrjälä, Merja Talvela, Juhani Timonen, Kari Toiviainen, Petteri Tolvanen, Andreas Uppstu.

Nuuksio (sisältää myös Luukkaan ulkoilualueen) on Uudenmaan köyhtyneen metsäluonnon mittakaavassa ehdoton helmi. Metsämanner Ruuhka-Suomen keskellä pitää yllä yllättävän vahvaa kanalintu- ja tikkakantaa. Metson, pyyn ja pohjantikan elinvoimaiset kannat edellyttävät yhtenäistä, laajaa metsäpeitteistä aluetta. Nuuksion kansallispuiston ympärillä olevat virkistysalueet (kuuluvat IBA-alueeseen) ovat ehdottoman tärkeitä puskurivyöhykkeitä, sillä kartoituksien mukaan lintuarvot kasvavat metsämantereen ydinosissa. Alueeseen kuuluu myös muutama neliökilometriä talousmetsää, jossa079_2.jpg (95403 bytes) lintuarvot ovat tosin selvästi heikommat kuin suojelluilla alueilla ja virkistykseen kaavoitetuilla alueilla, mutta kuitenkin paremmat kuin ympäröivillä haja-asutusalueilla. IBA-alueen välillinen uhkatekijä onkin IBA-alueen lähistön kaavoitus (mm. Espoon Hista), joka johtaa entistä enemmän virkistyspaineen siirtymistä ja keskittymistä tälle metsämantereelle. Alueen kasvillisuus on myös mitä ilmeisimmin rehevöitymisen vuoksi hitaasti muuttumassa, mm. mäntykankaat ovat kuusettumassa. Ongelma ei ole todennäköisesti useimmille lajeille vielä vakava, mutta esimerkiksi metso ja kangaskiuru vaativat metsäpalojen puuttuessa pitkällä aikavälillä huomiota tästä näkökulmasta.

Nuuksion kriteerilajeja ovat olleet teeri (kannanarvio v. 1996 oli 50-100 paria), kehrääjä (20-30 paria), harmaapäätikka (15-25 paria) ja isokäpylintu (20-30 paria). Näistä ainakin teeri (80 paria v. 2007) ja harmaapäätikka (21 paria) ovat säilyttäneet 1990-luvun runsauden. Isokäpylinnulla oli heikko esiintyminen Etelä-Suomessa vuonna 2007 ja Nuuksion kannanarvioksi tuli 17. Tästä luvusta osa perustuu vuoden 2006 kartoituksiin, jolloin laji oli yleisempi. Kehrääjän kartoitukset painottuivat heinäkuun alkuun ja jopa 30 % alueesta jäi vaille yökuunteluita, mutta lajin kanta on ilmeisen harva alueella, mahdollisesti taantunutkin. Kärsiikö kehrääjä virkistyspaineesta, Nuuksion aluetta ympäröivistä teistä (kehrääjät laskeutuvat herkästi teille) ja kovasta melusta öisin (lento- ja autoliikenne)? 

Taulukko. Arvokkaimpien pesimälintujen kannanarviot Nuuksion IBA-alueella. Tiedot ovat alustavia.

Lyhenne

Laji

Kannanarvio

cygcyg

Laulujoutsen

2

anapen

Haapana

10

anacre

Tavi

15

anapla

Heinäsorsa

50

aytful

Tukkasotka

0

buccla

Telkkä

51

bonbon

Pyy

130

tetrix

Teeri

80

teturo

Metso

60

gavste

Kaakkuri

10

gavarc

Kuikka

8

podcri

Silkkiuikku

0

perapi

Mehiläishaukka

3

panhal

Sääksi

1

grugru

Kurki

2

vanvan

Töyhtöhyyppä

2

galgal

Taivaanvuohi

2

trioch

Metsäviklo

41

trigla

Liro

0

acthyp

Rantasipi

6

larcan

Kalalokki

23

lararg

Harmaalokki

1

stehir

Kalatiira

10

coloen

Uuttukyyhky

5

bubbub

Huuhkaja

0

glapas

Varpuspöllö

10

aegfun

Helmipöllö

1

capeur

Kehrääjä

10

jyntor

Käenpiika

1

piccan

Harmaapäätikka

21

drymar

Palokärki

30

denleu

Valkoselkätikka

0

denmin

Pikkutikka

4

pictri

Pohjantikka

14

lularb

Kangaskiuru

1

antpra

Niittykirvinen

3

phopho

Leppälintu

25

turvis

Kulorastas

100

physib

Sirittäjä

50

phycol

Tiltaltti

80

ficpar

Pikkusieppo

25

fichyp

Kirjosieppo

250

aegcau

Pyrstötiainen

10

parmon

Hömötiainen

130

parcri

Töyhtötiainen

200

cerfam

Puukiipijä

260

lancol

Pikkulepinkäinen

3

perinf

Kuukkeli

0

nuccar

Pähkinähakki

7

frimon

Järripeippo

0

loxpyt

Isokäpylintu

17

embrus

Pohjansirkku

1

 

081 Hangon läntinen saaristo   

Alue on huomattava haahkan levähdysalue kesällä. Haahkat laskettiin lentokoneesta käsin SYKE:n lentolaskennassa 14.6.2007 (Aleksi Lehikoinen, Jari Laitasalo, Pekka Rusanen). Haahkoja havaittiin 5100 kpl. Aallokko häiritsi hieman laskentoja, joten tulos jäi mahdollisesti ala-arvioksi. Vuotta aikaisemmin alueella oli parhaimmillaan 18000 yksilöä Hangon lintuasemalta laskettuna.

080 Tammisaaren – Inkoon läntinen saaristo  

Pitkä ulko- ja keskisaaristovyöhyke, joka sisältää useita saariston yhdyskuntalintujen keskittymää. Alue laskettiin yhden kerran laskentana pääosin vuonna 2007. Kuitenkin läntisin osa laskettiin jo vuonna 2006 Metsähallituksen laskennoissa. Haahkaa ja koskeloita ei laskettu kaikilla osa-alueilla. Paikkavastaavana toimivat Antti Below ja Mikael Ranta. Laskentoihin osallistuivat Antti Below, Sebastian Jansson, Christer Kalenius, Hannu Kekkonen, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen, Kai Lundén, Roger Morberg, Juhana Niittylä, Jörgen Palmgren, Mikael Ranta, Jukka Santala, Timo Tallgren, Sami Virta. Maastotöiden kuluihin saatiin avustusta Uudenmaan ympäristökeskukselta.080.JPG (78062 bytes)

Vaikuttaa siltä, että kriteerilajien määrät ovat pudonneet 1990-luvulta: kalalokkien, merilokkien ja riskilöiden lasketut parimäärät jäivät selvästi edellisistä kannanarvioista. Vain räyskällä on nousua ja aika selvääkin, 115 parista 173:een.

Taulukko. Alustavia tuloksia Tammisaaren – Inkoon läntisen saariston IBA-alueelta. Luvut ovat minimiarvioita eli havaittu määrä. 

Lyhenne Laji Tammisaari

cygolo

Kyhmyjoutsen

58

ansans

Merihanhi

56*

bracan

Kanadanhanhi

7

braleu

Valkoposkihanhi

25

tadtad

Ristisorsa

3

anapen

Haapana

0

anastr

Harmaasorsa

0

anapla

Heinäsorsa

20

anaacu

Jouhisorsa

0

anaque

Heinätavi

0

anacly

Lapasorsa

1

aytfer

Punasotka

0

aytful

Tukkasotka

23

aytmar

Lapasotka

0

sommol

Haahka

323**

clahye

Alli

0

melfus

Pilkkasiipi

3

buccla

Telkkä

5

merser

Tukkakoskelo

25

mermer

Isokoskelo

73

podcri

Silkkiuikku

3

podgri

Härkälintu

3

phacar

Merimetso

727

halalb

Merikotka

2

haeost

Meriharakka

34

chahia

Tylli

7

tritot

Punajalkaviklo

8

acthyp

Rantasipi

6

areint

Karikukko

11

stecus

Merikihu

1

larrid

Naurulokki

23

larcan

Kalalokki

413

larfus

Selkälokki

11

lararg

Harmaalokki

558

larmar

Merilokki

107

stecas

Räyskä

173

stehir

Kalatiira

98

steaea

Lapintiira

403

sterna

Kala/Lapintiira

52

alctor

Ruokki

12

cepgry

Riskilä

65

antpra

Niittykirvinen

5

antpet Luotokirvinen 13

oenoen

Kivitasku

8

 *Merihanhi – sisältää pesimättömiä yksilöitä, ** haahka – laskettiin noin 20 % alueesta

082 Kirkkonummen saaristo  

Kirkkonummen saaristo laskettiin v. 2007 pääosin yhden kerran kartoituksena, mutta etenkin Rönnskärin ympäristössä ja Sommarnilla oli pitempää seurantaa. Kaikki saaristolajit laskettiin. Valkoposkihanhi on ottanut asemansa saariston peruslajina ja oli viidenneksi runsain lintulaji 204 parilla. Lajin kanta on yli kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa. Toisen kriteerilajin, merilokin kanta (68 paria) oli jokseenkin tarkalleen sama kuin vuonna 1997 (arvio 67-70 paria).

082.jpg (107352 bytes)Paikkavastaavana toimi Henri Selin. Laskentoihin osallistui Pekka Ikonen, Heikki Lokki, Karno Mikkola, Markku Mikkola-Roos, Pekka Rusanen, Henri Selin, Timo Toivonen, Roland Võsa. Maastotöiden kuluihin saatiin avustusta Uudenmaan ympäristökeskukselta.

Taulukko.  Kirkkonummen saariston IBA-alueen pesijät kesällä 2007.

Lyhenne Laji Pareja

cygolo

Kyhmyjoutsen

36

ansans

Merihanhi

10

bracan

Kanadanhanhi

6

braleu

Valkoposkihanhi

204

tadtad

Ristisorsa

0

anapen

Haapana

1

anastr

Harmaasorsa

3

anapla

Heinäsorsa

7

anaacu

Jouhisorsa

0

anaque

Heinätavi

0

anacly

Lapasorsa

4

aytfer

Punasotka

0

aytful

Tukkasotka

44

aytmar

Lapasotka

0

sommol

Haahka

2254

clahye

Alli

2

melfus

Pilkkasiipi

11

buccla

Telkkä

0

merser

Tukkakoskelo

22

mermer

Isokoskelo

3

podcri

Silkkiuikku

1

podgri

Härkälintu

0

phacar

Merimetso

154

halalb

Merikotka

1

haeost

Meriharakka

38

chahia

Tylli

7

tritot

Punajalkaviklo

13

acthyp

Rantasipi

8

areint

Karikukko

9

stecus

Merikihu

0

larrid

Naurulokki

4

larcan

Kalalokki

426

larfus

Selkälokki

4

lararg

Harmaalokki

2049

larmar

Merilokki

68

stecas

Räyskä

4

stehir

Kalatiira

83

steaea

Lapintiira

377

sterna

Kala/Lapintiira

25

alctor

Ruokki

0

cepgry

Riskilä

115

antpra

Niittykirvinen

8

antpen Luotokirvinen 11

oenoen

Kivitasku

15

 

Jaa tämä juttu:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email