Bruksviken

Bruksvikenin lahti rajoittuu lounaassa Kantarnäsin rantakallioihin, länsipuolella metsään, luoteessa ja pohjoisessa peltoihin ja itäpuolella Ribbingön tiehen. Metsäiset Revenin ja Sävörenin saaret jakavat vesialueen kahteen osaan. Länsirannalla lahteen laskee kaksi pientä ojaa. Bruksviken on säilynyt luonnontilaisena. Vesialue on matalaa. Vesi on alkukesästä melko sameaa, mutta puhdasta.

Bruksvikenin länsiosan vesialueella uloimpana on kaislakasvustoja, joiden lomassa vesilinnut erityisesti viihtyvät. Kaislavyöhykkeen pohjoispuolella on laaja yhtenäinen ruoikko, joka jatkuu myös Revenin itäpuolelle. Ruoikon takana on luhtaniittyä. Koillispuolella sitä reunustaa tervaleppälehto ja luoteispuolella on kapea pensasvyö. Lahden länsirannalla niittyvyöhyke kapenee ja ruoikko rajoittuu melkein suoraan rehevään rantametsään. Kantarnäsin tyvessä on tiheää tervalepikköä. Sävörenissä on pieni metsikkö, jonka länsireunassa kasvaa tervalepikköä. Revenin pohjoisosassa kasvaa kuusivaltaista metsää, mutta etelämpänä kalliolla kasvaa myös komeita mäntyjä.

Taulukko 2. Lintujen parimäärät Bruksvikenillä 2006-2008 [2].

 

2006

2007

2008

 

Silkkiuikku

18

26

13

 

Kyhmyjoutsen

1

2

2

 

Haapana

1

1

 

Tavi

2

3

 

Sinisorsa

7

7

4

 

Lapasorsa

1

1

2

 

Tukkasotka

3

2

2

 

Telkkä

5

3

3

 

Isokoskelo

2

2

3

 

Nokikana

2

4

5

 

Punajalkaviklo

1

1

1

 

Rantasipi

2

2

2

 

Sepelkyyhky

1

1

 

Käpytikka

1

1

 

Metsäkirvinen

2

1

1

 

Västäräkki

1

1

 

Punarinta

1

1

 

Mustarastas

1

1

 

Räkättirastas

1

 

Ruokokerttunen

7

3

3

 

Rytikerttunen

3

 

Hernekerttu

1

 

Pensaskerttu

2

1

1

 

Lehtokerttu

1

1

 

Pajulintu

2

6

4

 

Kirjosieppo

1

 

Sinitiainen

2

2

1

 

Talitiainen

2

2

3

 

Puukiipijä

1

 

Pikkulepinkäinen

1

1

D,  NT

Varis

1

1

1

 

Kottarainen

 

1

1

NT

Peippo

6

7

9

 

Viherpeippo

1

1

 

Vihervarpunen

1

 

Punavarpunen

3

2

 

Keltasirkku

1

2

 

Pajusirkku

6

2

4