Bromarvin alueen lintuvedet

Vuosina vuonna 2008-2010 Tringa päivittää tehostetusti Uudenmaan tärkeiden lintupaikkojen linnustotietoja: kartoittamalla pesimälinnustoa sekä laskemalla levähtäjien määriä. Ilmoittaudu mukaan esimerkiksi tämän kohteen laskentoihin, kyselyt ja lisätiedot Tringan lintupaikkavastaavalta: Margus Ellermaa, 0503629875.

Ohjeita Bromarvin alueen FINIBA -laskentoihin.

Kartat (SYKE/Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/08):