Kysely uusille jäsenille

Tringan jäsenmäärä on kasvanut ripeää tahtia viime vuosina. Vuoden 2020 aikana Tringaan liittyi 464 jäsentä.

Järjestimme tammi-helmikuussa kyselyn uusille jäsenille. Kyselyn avulla haluttiin selvittää, miten ja mistä syistä Tringaan liitytään jäseneksi sekä muodostamaan tarkempi kuva siitä, minkälaista toimintaa uudet jäsenet toivovat yhdistykseltä. Kysely lähetettiin jäsenrekisterin kautta kaikkiaan 460:lle vuoden 2020 aikana jäseneksi liittyneelle. Kyselyyn vastasi 182 jäsentä, vastausprosentti oli 40%.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 50€ euron lahjakortti Lintuvarusteeseen sekä 2kpl Tringan t-paitoja. Arpaonni suosi seuraavia: Sari-Anne Huuhtanen (lahjakortti), Marjatta Lehtola (t-paita) ja Sanna Ahokas (t-paita).

Alla yhteenveto kyselyn vastauksista. Useiden kysymysten kohdalla oli mahdollista tarkentaa vastausta vapaalla tekstivastauksella. Tarkentavat vastaukset on osin jätetty pois tästä yhteenvedosta.

Yhteenvetokyselystä uusille jäsenille 2021 (avaa pdf-tiedosto tästä)

Juho Leppänen aloittaa Tringan suojelusihteerinä

Tringan uudeksi suojelusihteeriksi on valittu Juho Leppänen. Juho on intohimoinen luonnonsuojelija ja lintuharrastaja, jonka rakkaus lintuihin syttyi vuosituhannen alun Savonlinnassa matalalla kaarrellutta arosuohaukkakoirasta seuratessa. Viime vuosina Juhoon on voinut törmätä erityisesti Vanhankaupunginlahden ympäristössä, niin lintutorneissa, metsissä kuin Tringan talkooporukoissakin. 

Juho opiskelee paraikaa hallintotieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistossa pääaineenaan ympäristöoikeus. Aiemmalta koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri, jonka lisäksi hän on opiskellut biologiaa, ympäristötieteitä sekä filosofiaa. Juho on opettajana toimiessaan vetänyt alakoululaisille linturetkiä pääkaupunkiseudun kohteisiin ja osallistunut piha- ja pönttöbongauksiin. Hänellä on pitkä historia eri ympäristöjärjestöissä toimimisesta. Vastapainoksi Juho on myös aktiivinen kuoroharrastaja ja monipuolinen muusikko.

Edellinen suojelusihteeri Aapo Salmela jatkaa linnustonsuojelun parissa keskusjärjestö BirdLife Suomen suojelutehtävissä.

Suojelusihteeri Juho Leppänen Elfvikin lintutornissa.
Kuva: Eeva-Maija Kakko

Tringa myöntää linnustonsuojeluapurahaa

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) © Matti Rekilä

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry julistaa haettavaksi apurahan toimialueellaan Uudellamaalla tapahtuvaa linnuston suojelu- ja tutkimustyötä varten. Hakijan on oltava Tringan jäsen. Apurahan hakuaika on 1.–28.2.2021. Jaettava summa on enintään 5000 euroa ja se voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hankkeelle. Apurahaa voidaan myöntää myös merkittävän lintuharrastustoiminnan edistämiseen.

Vapaamuotoiset apurahahakemukset tulee toimittaa sähköpostitse 28.2.2021 mennessä osoitteeseen sanna.makelainen(ät)helsinki.fi. Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, josta selviää haettavan apurahan käyttötarkoitus ja suuruus, kustannusarvio sekä hakijan yhteystiedot ja pankkitilinumero.

Tringan hallitus päättää apurahan jakamisesta maaliskuun aikana ja apuraha voidaan jättää kokonaan jakamatta tai jakaa vain osa haettavasta summasta.

Apurahan saajan on toimitettava Tringa ry:lle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä yhden (1) vuoden kuluessa apurahan saamisesta sekä kirjoitettava Tringa-lehteen lyhyt raportti hankkeesta ja sen tuloksista. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajille sähköpostitse ja apurahapäätöksestä ilmoitetaan kevätkokouksessa 8.4. ja sen jälkeen myös yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Tiedustelut: Sanna Mäkeläinen sanna.makelainen(ät)helsinki.fi, Tringan hallituksen jäsen