Vanhankaupunginlahden linnuston seurantalaskennan raportti v. 2017

Hannu Sarvanne

Vanhankaupunginlahden pesimälinnuston tilaa seurataan alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti
vuosittaisilla lintulaskennoilla. Tein laskennat tänä vuonna Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen
toimeksiannosta ja Suomen ympäristökeskuksen ohjeistamana.

Vanhankaupunginlahden linnuston seurantalaskenta v. 2017 (PDF)