Lintusää 28.9.–1.10.2016: lounaisvirtaus jumittaa arktista ja petolintumuuttoa

Jarmo Koistisen laatima lintusää Tringan alueelle:

Voimakas lounaisvirtaus, sadealueet ja alapilvet jumittavat lähipäivinä erityisesti arktista ja petolintumuuttoa. Myös pikkulintuja kasautuu pelloille suuriksi parviksi.

To: Aamulla on heikkoa lännenpuoleista tuulta, vaihtelevaa pilvisyyttä ja hyvä muuttosää aamun pikkulintumuutoille, joka kasautuu niemien kärkiin. Päivällä muuttosää huononee nopeasti: voimistuvaa etelätuulta, paksunevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä lännestä alkaen jatkuvaa sadetta.

Pe: Navakkaa, merellä kovaa WSW-tuulta, melko pilvistä ja aamulla yleisesti sadekuuroja, jotka kuivahtavat iltapäivän kuluessa. Illaksi tuuli vähän heikkenee ja taivas selkenee; muutto on koko päivänä vähäistä.

La: Yömuutto on kohtalaista, ja sää suosii lintujen pudottautumista rannikolle ja saariin. Päivällä tuuli on länsilounaista, maalla enimmäkseen kohtalaista ja merellä navakkaa. Aamupuolella on melko pilvistä ja etenkin rannikolla sekä merellä ajoittain sadekuuroja; illaksi selkenee. Muuttosää on kohtalainen pikkulinnuille.

Jatkoarvio: Sunnuntaina voi olla heikkotuulinen ja kaunis, hyvä retki- ja muuttosää. Ensi viikolla pysyvä korkeapainesää saattaa palata.

Helsingin metsien pesimälinnustokartoitukset 2016

Tringa kartoitti vuonna 2016 yhteensä 28 Helsingin metsäkohteen tai pääosin metsäkohteen pesimälinnuston. Kartoituksia toteutettiin lisäksi Torpvikenilla (kosteikkoa) ja parilla kohteella Espoossa, mutta tässä on siis vain yhteenveto koskien Helsingin metsiä. Vantaan ja Helsingin rajalla sijaitseva Silvolan metsä on tässä yhteenvedossa kuitenkin mukana.

Helsingin yhtenäisimmistä isoista metsäalueista kartoitettiin kaikki paitsi muutama saaristokohde (Melkki, Seurasaari, Vallisaari, Isosaari, Kuninkaansaari, Santahamina), Sipoosta Helsinkiin v. 2010 liitetty pala Sipoonkorpea sekä Vanhankaupunkilahteen rajoittuvat metsät. Huomaa lisäksi, että Lauttasaaren linnusto kartoitettiin Rallus-kerhon toimesta ja kyseisen alueen metsistä tulee lähiaikoina tietoa heidän taholta. Yksi kohde (Hallainvuori) kartoitettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa (Hannu Sarvanne).

Kartoitettavien alueiden pinta-ala oli 1750 hehtaaria, josta vesistöjä 8 hehtaaria. Kohteiden sijainnit ovat tarkistettavissa tästä:

Keskinen Helsinki Itäinen Helsinki

Linnustolaskentoihin osallistui yhteensä 35 henkilöä (listattu alempana). Kullakin kohteella käytiin päiväsaikaan kartoittamassa keskimäärin 4 kertaa (vaihtelu 2–16 kertaa). Lisäksi monella alueella oli käytettävissä paljon hajahavaintoja (tiira.fi). Etenkin Kari Lindblom ilmoitti asianmukaisella tarkkuudella lintuhavaintoja monelta metsäalueelta. Lisäksi yökuuntelu tehtiin 14 alueella, mm. kaikilla isoimmilla alueilla.

Kaikkein yleisimpiä maalintuja ei laskettu, mutta niistäkin merkittiin tieto esiintymisestä (kyllä/ei). Kaikilla kohteilla tavattiin kuutta lajia: punarinta, mustarastas, pajulintu, talitiainen, sinitiainen ja peippo. Yhdeltä tai kahdelta kohteelta puuttuivat käpytikka, rautiainen, laulurastas, punakylkirastas, mustapääkerttu, sirittäjä, kuusitiainen ja puukiipijä. Niistä lajeista, joiden runsaus selvitettiin, runsaimmat olivat sirittäjä (12,2 reviiriä / km2), kuusitiainen (6,8), punakylkirastas (6,4), mustapääkerttu (6,1) ja puukiipijä (5,8). Lajisto ilmentää tutkittavien kohteiden olleen reheviä ja varjoisia metsiä. Vaateliaammasta lajistosta mainittakoon, että kaikki Suomen tikat olivat edustettuna, joskaan harmaapäätikasta ei todettu pareja. Laajoja metsäalueita (esim. palokärki, kehrääjä, pyy) edellyttäviä lajeja esiintyi lähinnä alueen itäosissa Vuosaaren ja Kasabergetin seudulla, vähemmän Laajasalossa ja Keskuspuiston pohjoisosassa. Luhtaisuutta suosivia lajeja (taivaanvuohi, metsäviklo, kurki) ei esiintynyt tutkituilla metsäkohteilla ollenkaan. Metsäkanalinnuista todettiin vain pyyn reviirejä.

Tarkempi yhteenveto on suunnitteilla toteutettavaksi vuoden päästä. Tässä on tiivis tilasto laskentatuloksista (pdf) ilman Villingin tuloksia.

Kiitokset osallistuneille merkittävästä panoksestanne. Tässä luetellaan Tringan laskentoihin Helsingissä v. 2016 osallistuneet + käyntien määrät, aakkosellinen järjestys:

Arkiomaa, Aki

Asplund, Jaakko

4

3

Attila, Risto 2
Below, Antti 2
Björkell, Niko 3
Borg, Philip 6
Buchert, Peter 4
Eklund, Liisa 3
Eriksson, Ismo 5
Heikkinen, Esko 3
Hellström, Paul 3
Henttonen, Antti 7
Koskelainen, Aarni 1
Kurvinen, Lasse 3

Laine, Ari

Lindy, Juha

3

3

Maula, Hannu 8
Maula, Marita 8
Meller, Kalle 3
Oja, Jaakko 3
Pettay, Timo 3
Riikonen, Johanna 1
Saarinen, Petri 6
Salonen, Mikko 3
Sammalkorpi, Ilkka 6
Segersvärd, Paul 16
Silvenius, Frans 3
Silvonen, Johannes 3
Talvela, Merja 3
Timonen, Juhani 3
Torppa, Jyrki (ei metsää) 3
Torppa, Touko (ei metsää) 3
Uusitalo, Martti 3
Vattulanen, Martti 3
Virolainen, Erkki 3

Lintusää 26.–30.9.2016: Lounaisvirtaus, sateita ja viime päiviä parempaa muuttoa

Jarmo Koistisen laatima lintusää Tringan alueelle:

Suursäätila alkaa tällä viikolla muuttua kolmen viikon korkeapaineen jälkeen, sillä lauha lounainen virtaus matalapaineineen ja sateineen viriää viikon puolessavälissä. Muuttosäät muuttuvat taas normaaleiksi eli ajoittain huonommiksi – mikä tietää viime päiviä parempia muuttoja! Tämän vastakohtaisuuden syynä on tietysti se, että huonot päivät patoavat enemmän muuttajia hyville päiville kuin jatkuva hyvä muuttosää eli ns. tyhjennyssää. Lounaisvirtaus tietää meriveden nousua ja kahlaajajoukkojen katoamista rannoilta. Toisaalta lämmin sää ja vastatuuli pitävät hyönteissyöjäharvinaisuuksia elossa ja pitempään paikallaan; myös arktinen muutto hidastuu.

Ma–ti: Enimmäkseen on heikkoa lounaanpuoleista tuulta, ja yöllä kehittyy etenkin maa-alueille helposti sumua tai matalaa sumupilveä, joka päivällä repeää suureksi osaksi pois. Tuollaiset pilvet toimivat vahvana yö- ja aamumuuton pudottajana ja pysäyttäjänä. Jos alapilviä ei ole, hyvä pikkulintumuutto kasautuu niemiin. Päivällä todennäköisimmin selkenee osaksi, mikä tietää hyvää muuttosäätä haukoille.

Ke: Aamulla on kohtalaista ja iltapäivällä etenkin merellä navakkaa etelänpuoleista tuulta. Pilvisyys tihenee päivän kuluessa ja iltapäivällä sekä etenkin illalla kasvaa sateen todennäköisyys lännestä alkaen. Aamulla on kohtalainen, sen jälkeen heikompi muuttosää.

To–pe, arvio: Lauhaa ja ajoittain voimakasta lounaisvirtausta sekä sadealueita. Muutto on ajoittain pysähdyksissä.

Lintusää 21.–24.9.2016: muuttajille suotuisa tyhjennyssää jatkuu

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote Tringan alueelle:

Kaikille muuttajille suotuisa tyhjennyssää jatkuu. Esimerkiksi peipon päämuuttoaikaa on nyt hankala huomata maastossa, koska pelloille ei kerry jättiparvia kuten vastatuulisäässä. Kahlaajien melko runsas määrä ja monilajisuus Laajalahdella ja Viikissä osoittaa, kuinka säätilan synnyttämä matala vedenkorkeus houkuttaa niitä levähtämään, vaikka muutto ei suinkaan enää ole voimakasta, vaan joitakin kurppalajeja ja merisirriä lukuun ottamatta lähes ohi. Myös kurjista on vain tähteet jäljellä. Erinomainen myötätuuli Jäämeren rannikolta aikaisti arktisten valkoposkihanhien tuloa Suomeen, vaikka lähtöpaikoilla ei suinkaan ole vielä kylmä. Hanhien harteilla ei tule lunta vaan pieniä taigauunilintuja, ja toivon mukaan muitakin mukavia itäisiä lajeja.

Ke–to: Samantapaista kuin tänään, mutta torstaina illasta alkaen pohjoistuuli jo voimistuu merellä navakaksi kaakosta lähestyvän matalapaineen takia.

Pe–la: Säänennustusmallit ovat erimielisiä, tuleeko sadealue idästä Uudellemaalle asti perjantaina iltapäivällä-yöllä, vai pysähtyykö se hiukan idemmäksi eikä tule ollenkaan. Todennäköisesti perjantaina on melko pilvistä tai pilvistyvää, idässä kasvava sateen todennäköisyys ja kohtalaista-navakkaa pohjoistuulta. Pohjoistuuli alkaa heiketä lauantaina ja kääntyy vähitellen läntisemmäksi. Lauantain sade ja pilvet ovat vielä arvoitus. Säätila painaa idän hanhia ja idän harvinaisuuksia yhä paremmin meille – paitsi tietysti lintuja, jotka pysähtyvät lepäilemään idemmäs.

Lintusää 17.–20.9.2016: Lisää kurkia, sepelkyyhkyjen muutto alkaa

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote Tringan alueelle:

Hieno muuttosää viime päivinä sai kurjet odotetusti liikkeelle, samoin sepelkyyhkyn muutto alkoi. Pitkän korkeapainesään takia kurjet jakautuvat tänä syksynä monelle päivälle, eikä niin massiivista muuttoa synny kuin viime vuonna. Ne eivät vielä loppuneet, sillä tänäänkin on esimerkiksi Nivalassa muuttanut vielä yli 5000 lintua, joiden kestää vähintään vuorokauden tulla Uudellemaalle. Lähipäivinä sää suosii myös alkavaa arktista muuttoa (joskin enimmäkseen itäisellä reitillä), kuten Pohjois-Karjalan kasvavat valkoposkihanhimäärät osoittavat. Samoin Pohjois-Venäjän harvinaisuuksia pääsee meille nyt helposti.

La-ti: Säätila on muuttumaton, sillä korkeapaineen keskus on Suomen päällä tai hiukan pohjoispuolella. Sen myötä vallitsee heikko pohjoisenpuoleinen tuuli tai tyyni sää, mikä on muutolle joka päivä hyvä. Liian hyvänä jatkuva sää estää suurten muuttopurkausten synnyn. Ainoa muuttoa ajoittain vaimentava säätekijä on alapilvisyys: selkeän yön jälkeen (epätodennäköisempää kuin pilvisyys) voi syntyä aamuisia sumulauttoja. Yleisimmin on samanlaista kuin tänään eli pilvistä-puolipilvistä (kumpukerrospilveä) ja loistava näkyvyys. Huonoimmillaan yhtenäinen ja alhaalla roikkuva alapilvi vaimentaa kaartelevaa haukka- ja kurkimuuttoa (ei varpushaukkoja) ja siitä voi tulla vähäpätöisiä kuuroja tai tihkua.

Jatkossa saattaa virtaus kääntyä itäisemmäksi, mikä suosii vielä paremmin idästä tulevia harvinaisuuksia.

Lintusäätiedote 14.–16.9.2016: Muuttosää suosii kaikkia lähtijöitä

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote Tringan alueelle:

Korkeapainesää jatkuu ja muuttosää suosii kaikkia lähtijöitä sekä myös Venäjän pohjoisrannikolta tänne haluavia lintuja. Viime yönä oli hyvin kovaa pikkulintumuuttoa säätutkissa, joka vaihtui tauotta kovaksi aamumuutoksi.

Ke: Tyyntä tai heikkoa tuulta, aamulla koillisen illalla lännen puolelta; selkeää. Kaikille muuttajille on loistava muuttosää ja myös hieno retkisää. Myötätuulessa aamumuutto ei tosin kasaudu matalalle niemien kärkiin ja muuton näkyvä voimakkuus aliarvioi todellista muuttoa.

To: Lännenpuoleista tuulta, joka aamulla on enimmäkseen heikkoa, iltapäivällä kohtalaista ja merellä ajoittain navakkaa. Aamulla matalan sumun, sumupilven tai kumpukerrospilven mahdollisuus on suuri. Se voi lamauttaa aamumuuton. Muutoin on kohtalainen muuttosää ja päivällä melko selkeää.

Pe: Enimmäkseen on kohtalaista pohjoisenpuoleista tuulta ja vaihtelevaa alapilvisyyttä sekä selvästi viileämpää kuin edellisinä päivinä. Jälleen on hieno muuttosää kaikille menijöille.

Jatkoarvio: Edelleen korkeapaineen selännettä, mutta ei enää selviä pohjoistuulia.

Lintusäätiedote 11.–13.9.: kurkia ja haukkoja, hyvää säätä harvinaisuuksille

Jarmo Koistisen laatima lintysäätiedote Tringan alueelle:

Viime viikolla alkanut suursäätila jatkuu, eli olemme poutaisen korkeapaineen vaikutuspiirissä, ajoittain kesäisen lämpimässä ilmamassassa ja keskimäärin hyvän muuttosään alueella kaikille ajankohdan muuttajille. Kurjetkin lähtivät viime viikolla ensimmäisiin muuttopulsseihin heti, kun sopiva sää tuli. Ensi viikolla on mahdollisuus kovempaankin kurkimuuttoon. Harvinaisuuksille sää on hyvä, muttei mitenkään erityinen.

Su: Yöllä kovaa hyönteissyöjämuuttoa ja pudotussäätä puistoihin ja saariin. Aamulla on heikkoa-kohtalaista, illalla kohtalaista-navakkaa lounaanpuoleista tuulta. Aamulla yleisesti sumu- tai kumpukerrospilveä (ehkä jopa sumuakin), joka hillitsee selvästi aamumuuttoa, mikäli pilven alaraja on alle 300 metrissä. Päivällä alapilvi hajaantuu ja sää on melko selkeää, jolloin on sangen hyvää haukkamuuttosäätä.

Ma: Kohtalaista-navakkaa lännenpuoleista tuulta, ohutta yläpilveä ja verraten selkeää. Tuuli vaimentaa muuttoa, mutta aamulla pikkulintujen muuttovirrat voivat matalalla olla silti ihan kohtalaisia. Haukkojakin voi saapua pelloille odottamaan seuraavan päivän lähtöä.

Ti: Aamulla on heikkoa-kohtalaista lännen-luoteenpuoleista tuulta, joka päivällä voi kääntyä pohjoiseen. Verraten selkeää ja erinomainen muuttosää kaikille menijöille, joskin pikkulintumuutto aamulla hajaantuu korkeuksiin. Mahdollisuus on myös hyvään kurki- ja haukkamuuttoon, erityisesti iltapäivällä-illalla kurjille.

Loppuviikon arvio: Enimmäkseen heikkotuulista ja aurinkoista, hyvää retki- ja muuttosäätä, mutta sumu ja sumupilvi voi lamauttaa aamuja.

Ruovikkoa niitetään taas Vanhankaupunginlahdella

VKL_niitto3_Taavi_Sulander

Helsingin Vanhankaupunginlahden rantaniittyjä kunnostetaan taas. ELY-keskuksen tilaamat niittokoneet vierailivat Purolahden ruovikoituneilla niityillä viime viikolla, mutta vedenkorkeudesta johtuen osa ruovikosta joudutaan niittämään käsivoimin viikatteilla. Tringa on järjestänyt alueella niittotalkoot jo usean vuoden ajan. Ruovikon poistolla pyritään hidastamaan rantojen umpeenkasvua, mutta niiton avulla parannetaan myös näkymiä Purolahden ja Hakalanniemen lintutorneista.

Tringan tämän vuoden talkoot käynnistyivät maanantaina ja töitä jatkettiin eilen. Niitettävää riittää vielä, joten jos haluat osallistua talkoisiin, ilmoittaudu mukaan! Talkoot jatkuvat huomenna torstaina klo 9.00. Mukaan tarvitset pitkävartiset saappaat ja reipasta mieltä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse Taavi Sulanderille: tsu1058 (at) gmail.com

 

VKL_niitto1_Taavi_Sulander
Niittokuvat © Taavi Sulander

VKL_Egralb_Johannes_Silvonen
Ruovikon poiston välittömän vaikutuksen lintutilanteeseen voi käydä toteamassa Purolahden tai Hakalanniemen lintutornista. Jalohaikara Purolahdella © Johannes Silvonen.