Järjestöt vaativat Helsingin yleiskaavaehdotuksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi

 

Helsingin Tieteidentalolla 17.3. kokoontuneet järjestöjen edustajat esittävät yleiskaavasta yhteisenä kannanottonaan seuraavaa:

Helsingin yleiskaavaehdotus on esitetyssä muodossaan toteuttamiskelvoton. Ehdotus on uusittava perusteellisesti. Helsinki on paitsi pääkaupunki, myös asukkaidensa kotiseutu, jonka kehittämisessä ei voi yksisilmäisesti kävellä heidän ylitseen.  Viheralueille rakentaminen tulee minimoida. Yhdistysten ja yhteisöjen lausunnoissaan esittämät keskeiset näkemykset tulee ottaa huomioon. Olennaiset luontokohteet on esitettävä kaavan oikeusvaikutteisella pääkartalla.

Yleiskaavaehdotuksessa uhrataan aivan liian paljon Helsingin merellisiä ja mantereisia luonto- ja virkistysarvoja, vaikka tämä ei ole kaavan kasvutavoitteiden kannalta tarpeellista. Esimerkiksi Tukholmassa on päädytty siihen, että 150 000 asunnon rakentaminen edellyttää vain muutaman promillen vähennystä viheralueisiin.

Järjestöjen asiantuntemuksella laatimia ja hyvin perusteltuja muutosesityksiä ei ole otettu nykyisessä kaavassa huomioon. Siksi vaadimme yleiskaavaehdotuksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Helsingissä

17.3.2016

 

Eteläiset kaupunginosat ry

Helsingin asukkaiden luonto- ja ympäristöliike

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry

Herttoniemi-seura ry

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin

Keskuspuistoryhmä

Kumpula-seura ry

Lauttasaari-Seura ry

Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys ry

Pro Tuomarinkylä

Puistola-Seura ry

Puotila-Seura ry

Stadin Rantaryhmä

Stansvikin kyläyhdistys

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Suomen Perhostutkijain Seura ry

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry

Vartiosaari Seura ry

Vuosaari-Seura ry