Östersundomin maakuntakaavaa muokattava

Tiedote 23.2.2015

Bidlife Suomi ry ja Tringa ry jättivät perjantaina yhteisen lausunnon 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta. Järjestöt katsovat, että luonto- ja linnustoarvojen huomioimisen kannalta kaava on heikko, sillä siinä on osoitettu rakentamista arvokkaiden alueiden välittömään läheisyyteen sekä suoraan arvokohteiden päälle.

Östersundomin lintuvesien osalta kaavaehdotus mahdollistaa sellaisen maankäytön, joka vaikuttaisi negatiivisesti Natura-alueen suojeluperusteina oleviin lajeihin. Haitallisia vaikutuksia tulisi lieventää luopumalla kokonaan Salmenkallion alueen rakentamisesta. Myös muita Natura-alueeseen rajautuvia maankäyttöratkaisuja tulisi punnita tarkemmin.

Linnuston kannalta ongelmallista on myös Sipoonkorven metsämantereen ja sen eteläosassa sijaitsevan maakunnallisesti tärkeän lintualueen (MAALI-alue) huomattava pieneneminen rakentamisen myötä. Järjestöt katsovat, että rakentaminen tulisi jättää kokonaan MAALI-rajauksen ulkopuolelle, sillä maakuntakaavassa tulee nimenomaan turvata vähintään maakunnalliset luontoarvot. Näin voitaisiin säilyttää linnuston lisäksi myös alueen muita luontoarvoja sekä koko Sipoonkorven laajan metsämanner.

Järjestöt katsovat, että MAALI-alueet sekä muut kaava-alueella sijaitsevat tärkeät luontokohteet tulisi rajata kaavakarttaan. Samoin riittävät ekologiset yhteydet Sipoonkorven metsäalueilta etelään tulisi huomioida paremmin.

Järjestöt esittävät, että maakuntakaavaa muutetaan siten, että se turvaa paremmin Östersundomin alueen arvokkaat linnusto- ja muut luontokohteet.

Ensimmäinen juhlapukuinen haahka saapui – Kevät alkoi!!

haahkaparvi_Heikki_Eriksson_Avescapes
Ensimmäinen haahka on saapunut Hankoon 23.2. voimakkaan lounaistuulen siivittämänä. Hangon lintuaseman päähavainnoija näki juhlapukuisen haahkakoiraan muuttamassa kohti kaakkoa maanantaiaamuna kello 9:25.

Hangon lintuaseman ja Aronian haahkatutkimusryhmän yhteinen haahkan saapumispäiväveikkaus järjestettiin nyt viidettä kertaa. Tänä vuonna oikeita veikkauksia löytyi kolmen henkilön rivistä. Näistä onnetar valitsi voittajaksi Joona Lehtomäen Helsingistä. Kilpailun aikaisempina vuosina haahka on saapunut 24.2.2014, 16.3.2013, 20.2.2012 ja 9.3.2011. Nyt jäätiin siis vain pari päivää aikaisemmasta ennätyksestä.

Korean haahkan saapuminen saaristoon on yksi ensimmäisistä kevään merkeistä. Huhtikuuhun mennessä haahkojen lukumäärä lasketaan Hangon lintuasemalla jo tuhansissa. Hangon lintuaseman tutkimusten perusteella talven ankaruus vaikuttaa voimakkaasti haahkan kevätmuuton ajoittumiseen. Leudon talven jälkeen ensimmäiset haahkaparvet nähdään tyypillisesti helmikuun jälkipuoliskolla, kun taas esimerkiksi kylmän ja pitkän jäätalven 1996 jälkeen ensimmäiset muuttajat nähtiin vasta aprillipäivänä.

Kevät on yleisesti ottaen tänä vuonna ajoissa. Viime viikolla Uudellamaalla havaittiin useita kiuruja ja tänään maanantaina 23.2 nähtiin myös ensimmäinen töyhtöhyyppä Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Sääennusteet lupaavat lauhaa säätä tuleviksi viikoiksi, ja jos näin käy, niin tulevina viikkoina Uudellamaalla aletaan näkemään enenevissä määrin muuttolintuja. Hangon lintuasemalla jäädään nyt jännittämään ensimmäistä kertaa kevätveikkauksessa mukana olevan pääskyn saapumista.

 

Den första ejdern anlände – våren har börjat!

Vårens första ejder kom till Hangö ridande på en hård sydvästvind den 23 februari. Huvudobservatören på Hangö Fågelstation spanade in en guding i praktdräkt på sträck mot sydost på måndagsmorgonen 9.25.

Den var femte gången som Hangö Fågelstation och Aronias ejderforskare ordnade en gissning på ankomstdagen. I år hade tre personer gissat rätt när ejderns kommer. Joona Lehtomäki från Helsingfors korades till vinnare av fru Fortuna. Under tidigare år har ejdern dykt upp ungefär vid samma tid (24.2.2014, 16.3.2013, 20.2.2012 och 9.3.2011), så rekordet från 2012 var nära att ryka.

De granna gudingarnas ankomst är det första riktiga tecknet på vår i skärgården. När april kommer kan tusentals ejdrar redan räknas in en bra flyttmorgon vid Hangö Fågelstation. Enligt utredningar vid stationen påverkas sträckets tidpunkt av vinterns stränghet. Varma vintrar med varma vår ger ett tidigt sträck typiskt redan i februari, medan en kall vår – som 1996 – kommer fåglarna kring första april.

På det hela taget ligger våren i år i en god tidtabell. I Nyland observerades de första lärkorna redan för en vecka sedan, och den första tofsvipan sågs faktiskt på måndagen den 23 februari i Gammelstadsviken i Helsingfors. Väderutsikterna ger vid handen att det är varmt de närmaste veckorna, och om det blir så, så kommer flyttfåglarna att invadera Nyland. På Hangö Fågelstation väntar man nu på den första svalan, eftersom svalans ankomst till Hangö i år också är med i vårgissningen!

Lintusää: muuttolintuja alkaa saapua

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote Tringan alueelle:

Ensimmäisiä muuttolintuja alkaa saapua lähiaikoina enenevästi, sillä hyvin aikaisen kevään merkkejä on nähtävissä:

  • Tulevina 2 yönä sataa jonkin verran räntää ja lunta, mutta torstaista alkaen vallitsee lauha lounaanpuoleinen virtaus. Viikonlopusta alkaen virtaus voi olla enemmän etelästä, mutta ensi viikkokin näyttää alustavasti lauhalta.
  • Lauha sää sulattaa Etelä-Ruotsin ja Baltian tavallista ohuempaa lumipeitettä. Paljas maa houkuttaa muuttajia etenemään kauemmas pohjoiseen.
  • Ajoittain voimakkaat tuulet kasaavat ja avaavat jo valmiiksi vähäistä meren jäätä; sulat ja avovedet laajenevat.

En vielä ala ennustamaan tarkemmin päiväkohtaisia lintusäitä, vaan teen harvakseltaan yleisluontoisia katsauksia suursäätilasta, kunnes muutto alkaa selvemmin voimistua.

Järjestöt vaativat täydellistä luontoremonttia Helsingin yleiskaavaan

Tiedote 13.2.2015

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy), Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry (LUP) ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry julkistivat perjantaina 13.2. pidetyssä tilaisuudessa yhteisen näkemyksensä Helsingin yleiskaavaluonnoksesta ja sen luontovaikutuksista. Julkilausuman mukaan kaavaluonnoksen toteutuminen merkitsisi pääkaupungin luonnon keskeisten arvojen menettämistä.

Yleiskaavaluonnos hävittäisi jopa kolmanneksen kaava-alueen metsistä, 1 900 hehtaaria ja kaikkiaan 22 prosenttia viheralueista. Erityisen vakavaa on, että monet rakennettaviksi esitetyt metsäalueet ovat juuri niitä, jotka järjestöjen arvometsäkartoituksessa todettiin säilyttämisen arvoisiksi. Linnuston kannalta ongelmallista on myös erityisesti Viikki-Vanhankaupunginlahtea ympäröivien luontoalueiden nakertaminen sekä yleiskaavan suunnitelmat lisätä merellistä virkistystä ja matkailua herkässä saaristossa.

Luontojärjestöt vaativat julkilausumassaan täydellistä luontoremonttia Helsingin uuteen yleiskaavaan lähiluonnon ja monimuotoisten arvoalueiden säästämiseksi. Helsingissä tarvitaan tulevaisuudessa todellista tiivistämistä eli jo rakennettujen alueiden rakentamisen tehostamista, eikä levittäytymistä virkistysalueille. Luonnonsuojelualueet ja muut luonnon arvoalueet tulee myös merkitä lainvoiman saavaan kaavakarttaan.

Julkistustilaisuus houkutteli paikalle yli 40 lähiluonnostaan huolestunutta asukasta, virkamiestä ja poliittikkoa. Esitysten jälkeen aiheesta käytiin myös vilkasta keskustelua.

Julkilausuma karttoineen löytyy osoitteesta: http://helsinginmetsat.fi/julkilausuma/

Julkilausuma PDF-tiedostona: Julkilausuma.pdf

Tringan määrityskilpailu 2015

Tringan perinteinen määrityskuvakilpailu pidettiin torstaina 5.2.2015. Koska kilpailun taso ja varsinkin alun kuvat -joiden piti olla helpompia ns. normiornitasoa- koettiin yleisesti vaikeaksi, päätti ohjelmatoimikunta tarjota mahdollisuutta osallistua kilpailuun kotisohvalta. Määrityskirjallisuutta saa siis käyttää apuna.

Lähetä vastauksesi helmikuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen ohjelma@tringa.fi. Kerro vastauksessa nimesi ja haluatko osallistua normiorni vai tertiaalitosikko -sarjaan. Vastauksen määräaikaan mennessä lähettäneiden kesken arvotaan myös pieni palkinto. Ja ei haittaa vaikka olisit osallistunut jo varsinaiseen kilpailuun, voit testata osaamistasi myös ajan kanssa. Myös nettiskaban parhaat tulokset julkaistaan maaliskuun kokouksen yhteydessä. Ja kisa siis Tringan jäsenille.

Alla olevista linkeistä voit avata kilpailun kuvat omalle koneellesi:

Ja kertauksena vielä että kilpailun säännöt:

  • 25 ensimmäistä kuvaa normiorneille
  • Kaikki kuvat tertiaalitosikoille
  • 37 sekuntia / kuva ja kirjoitusaika
  • Vastaus suomeksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai sen 3+3 lyhenteellä.

Pisteytys

  • Oikea +3
  • Väärä 0
  • Tyhjä +1

Kaikki lajit/alalajit on havaittu WP:n alueella. Normiornisarjan kuvien lajit tavattu Suomessa.

 

Retkitoiminnan kuulumisia

Osaan Tringan kevään ja kesän retkistä on päivitetty retkikuvauksia. Kannattaa tutustua esimerkiksi Tringan arktikaretkeen Kristiinankaupunkiin 21.-24.5. sekä Pohjois-Karjalan retkeen 29.-31.5!

Retkille ei siis ilmoittauduta enää sähköpostitse suoraan oppaalle vaan ilmoittauminen tapahtuu kotisivujen kautta. Kunkin retken kuvauksen lopussa on sähköinen ilmoittautumislomake, jonka kautta ilmoittautuminen lähetetään. Järjestelmä toimii pääosin hyvin, mutta varauksen peruminen ei kuitenkaan ole tällä hetkellä kovin yksinkertaista. Tätä on tarkoitus muuttaa lähiaikoina helpommaksi.

Tringa on retkivalikoimaa laajentaakseen päättänyt aloittaa joidenkin retkien osalta yhteistyön Avescapes oy:n kanssa. Yhteistyö on vasta alkutekijöissään, mutta tavoitteena on lisätä Tringan järjestämien retkien määrää entisestään. Yhteistyö kotimaisten lintumatkanjärjestäjien kanssa ei luonnollisestikaan ole mitään uutta – esimerkiksi Skaftung Naturen kanssa on tehty jo aiemminkin yhteistyötä Kristiinankaupungin retkien osalta.

Muistutuksena myös Tringan linjaus, että yhdistyksen järjestämät yli vuorokauden mittaiset retket on tarkoitettu vain jäsenille. Tringan retket ovat ennen kaikkea jäsenpalvelua, jolloin yhdistys pyrkii järjestämään retket omakustannehintaan eikä yritä tahkota niillä voittoa. Jäseneksi liittyminen on helppoa, jos ei-jäsen mielii mukaan.

Tervetuloa mukaan retkille!