Tringan talviekopinnaskaba lähestyy

 

Tringan talviekopinnaskaba käynnistyy ensi maanantaina 1. joulukuuta. Kilpailun säännöt ovat samat kuin aikaisemmissa ekopinnaskaboissa, mutta kilpailuaika on 1.12.2014 – 28.2.2015. Osallistuminen kisaan tapahtuu Tringan ekopinnasivujen kautta: http://www.tringa.fi/ekopinnaskaba. Lämpimän loppusyksyn ja hyvän pihlajanmarjasadon ansiosta maastossa on vielä paljon lintuja, joten nyt kannattaa osallistua!

 

 

Tringa kritisoi Kallahdenniemen kelojen kaatamista

Tiedote 25.11.2014

Julkisuudessa olleiden tietojen ja Tringan jäsenten havaintojen mukaan Helsingin kaupunki on suorittanut kelojen hakkuita Helsingin merkittävimmällä harjualueella Kallahdenniemellä. Tämä heikentää sekä alueen luonto- että maisema-arvoja ja vähentää alueen viihtyisyyttä. Kelot ovat olennaisia luonnon monimuotoisuuden kannalta, sillä ne ylläpitävät lahopuusukupolvien jatkumoa metsissämme ja elättävät lukuisia sieni- ja hyönteislajeja. Linnuista erityisesti tikat ja tiaiset hyötyvät keloista sekä pesäpuina että ravinnon tuottajina.

Kallahdenniemen hoito- ja kehittämissuunnitelman (2013) mukaan ”yksittäisiä puita poistetaan lähinnä ulkoilureittien, teiden ja rakennusten varsilta. Lisäksi pysäköintipaikkojen ja polkujen lähiympäristöjä hoidetaan turvallisuuden ja viihtyisyyden takia. Myös todetaan, että ”Ennen töiden toteutusta niistä tiedotetaan sidosryhmille ja asukkaille paikallislehtien ja maastotiedotteiden sekä rakennusviraston Internet -sivujen kautta.” Aloitetusta työstä ei kuitenkaan löytynyt mainintaa rakennusviraston nettisivuilta. Lisäksi kaadetut kelot ovat eri puolilla aluetta ja osittain kaukana teistä ja poluista.

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva Kallahdenniemi on yksi Suomen arvokkaimmasta 159 harjualueesta. Ohjelma on laadittu harjuluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja hyväksytty jo vuonna 1984. Ohjelmaan kuuluvat alueet ovat maisemallisesti, geologisesti ja luonnonmaantieteellisesti merkittäviä eikä niiden luonnontilaa ja maisemakuvaa saa heikentää. Myös Helsingin kaupunki on aikanaan hyväksynyt ohjelman. Niemeä ympäröivä vesialue ja osia niemestä kuuluvat EU:n Natura 2000 -verkostoon.

Tringa valittaa, ettei kaadettuja keloja enää saada pystyyn. Maassa makaavinakin niillä on kuitenkin vielä merkitystä luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä.

Tringa ottaa kantaa Kruunuvuoren siltalinjauksesta

Tiedote 11.11.2014

 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry. esittää, että Kruunuvuoren siltalinjaus palautetaan valmisteluun ja että linnuston kannalta annetut suositukset huomioidaan.

Esitetty siltalinjaus kulkisi kahden kansallisesti tärkeään lintualueeseen (FINIBA 2010265) kuuluvan luodon välistä. Luodoilla sijaitsevat muun muassa kyseisen alueen kriteerilajeihin kuuluvien naurulokin ja tiirojen koloniat. Lisäksi naurulokit ovat todennäköisesti osa populaatiota, joka käyttää Vanhankaupunginlahden Natura-aluetta ruokailuun. Siten ne ovat osa myös Natura-alueen monimuotoisuutta. Lokki- ja tiirakoloniat pitävät linnunpesiä hävittävät pedot kurissa ja houkuttelevat vesilintuja suojiinsa pesimään.

Ehdotettu siltalinjaus heikentäisi merkittävästi lintujen mahdollisuuksia pesiä luodoilla ja vaikuttaisi kokonaisuudessaan negatiivisesti FINIBA-alueen linnustoarvoihin. Hankkeesta tehdyn asiantuntijaselvityksen (Ympäristötutkimus Yrjölä) mukaan silta tulisikin linjata luotojen eteläpuolelta. Selvityksessä suositellaan lisäksi muita toimenpiteitä, joilla haittavaikutuksia voidaan vähentää (sivu 35). Nämä suositukset tulisi huomioida hankkeen valmistelussa.

Vaikka luotoja ei ole lakisääteisesti suojeltu, ne ovat luonnon monimuotoisuuden “hot spot”-alueita, jotka tulee huomioida kaavoituksessa maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa.

 

Tringa ry. esitti mielipiteensä asiasta kaupunkisuunnittelulautakunnalle jo edellisellä viikolla yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Ohessa linkki aiempaan kirjelmään sekä lisätietoa alueesta:

 

Kirjelmä: http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/kannanotot/14kannanotot/141104kruunuvuori

FINIBA-alue: http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/finiba/finiba-21-alueet.shtml#210265

Linnustoselvitys: http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-11.pdf

 

Syyskokouksen satoa

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 6.11.2014 Tieteiden talolla.

Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus tulevalle toimikaudelle, sekä hyväksyttiin budjetti. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä erovuoroaan käytti kerralla kolme henkilöä, Eeva-Liisa Korpela, Kaisa Välimäki ja Erkki Virolainen. Kiitoksia heille panostuksesta yhdistyksen työhön. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Hanna Hyvönen, Aili Jukarainen ja Jukka Hintikka, kaikki kokeneita tringalaisia, mutta joukossa on tuoretta hallitusvertakin. Tervetuloa mukaan! Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi erovan Erkki Virolaisen tilalle valittiin Jaakko Asplund.

Lisäksi valittiin vuodelle 2015 tilintarkastajat Jarmo Tähtinen ja varalla Arto Poutanen, sekä uudeksi toiminnantarkastajaksi Erkki Virolainen ja varalle Hannu Holmström.

Yhdistyksen budjettiluonnos ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena. Tulevana vuonna yhdistys panostaa erityisesti lapsi- ja nuorisotyöskentelyyn.

Talousarvio
Toimintasuunnitelma

Syyskokousasioiden jälkeen Jari Peltomäki piti upean kuvaesityksen 20 parhaasta lintukuvastaan ja oli mukana muutama mainio nisäkäskuvakin. Oli myös mukava huomata, että ilmeisesti parituhatpäisellä jäsenistöllä on tiukka luottamus hallituksen toimintaan ja yhdistyksen rahankäyttöön, kun paikalla oli vain kourallinen ihmisiä!

Ensi kerralla kokoustetaan pikkujoulujen ja lintukuvakilpailun palkinnonjakojen merkeissä Eläinmuseolla.

Lintusää 7.-11.11.

Matalapaine toi rannikkoa lukuun ottamatta Etelä-Suomeen lumipeitteen, jonka sulaminen vie joitakin päiviä, koska lämpötila liikuskelee vain hieman nollan yläpuolella. Viimeisille hyönteissyöjäharvinaisuuksille tilanne sisämaassa voi olla aika kuolettava. Vasta ensi viikon alussa ilmamassa lämpenee selvästi.

pe: Heikkoa-kohtalaista pohjoisenpuoleista tuulta, ajoittain vielä sateen rippeitä (vettä tai räntää tai tihkua), melko pilvistä sekä kohtalaista lintusäätä.

la: Kohtalaista-heikkoa luoteistuulta, joka päivällä kääntyy länteen ja heikkenee edelleen. Melko pilvistä, idässä aamulla pieni sateenkin mahdollisuus, melko hyvä lintu- ja retkisää, joskin matalan pilven ja tihkun mahdollisuus.

su: Aamulla heikkoa, päivällä kohtalaista etelänpuoleista tuulta, verraten pilvistä ja etenkin päivällä voi tulla ajoittain heikkoa sadetta. Sää alkaa lauhtua. Kohtalainen lintusää, joskin edelleen on matalan pilven, sumun ja tihkun mahdollisuus.

ma-ti, arvio: Lauhaa etelänpuoleista virtausta, tiistaina mahdollisesti runsaampi sade.

Vaikka marjalintujen ja joutsenten päämuuttoja on vielä edessäpäin, on muu syysmuutto jo pääosin ohi. Siten tämä on syksyn viimeinen lintusäätiedote, ellei jotain erityistä ilmene.

Lintusää 4.-7.11.: vaihtelevaa retkisäätä

Näin loppusyksyllä vallitsee usein sellainen vastakkainasettelu, että lämmin sää edesauttaa viivyttelijöiden ja harvinaisuuksien eloa meillä, mutta samalla lämmin sää on usein sateista, sumuista, paksujen alapilvien pimentämää ja näkyvyydeltään huonoa retki- ja muuttosäätä. Sen sijaan kylmähkö ja kuiva ilmamassa on edullista niin retkeilijälle kuin viimeisille muutoillekin. Lähipäivinä on molempia.

ti: Kohtalaista-navakkaa etelälounaistuulta, lauhaa, paksuja alapilviä ja iltapäivällä ajoittain heikkoa sadetta. Muutto vähäistä.

ke: Kohtalaista viileää pohjoistuulta, joka iltapäivällä kääntyy koilliseen ja voimistuu merellä navakaksi, aamupuolella ohutta pilvisyyttä joka paksunee iltapäivällä. Hyvä muutto- ja retkisää (joutsenia, taviokuurnia, kotkia, vihervarpusia, urpiaisia, räksiä).

to-pe: Ainakin tiistaina ennustaville ilmakehämalleille vaikea: Lounaasta lähestyy matalapaine, jonka etupuolella on kohtalaista-navakkaa idänpuoleista tuulta ja jatkuvaa sadetta, joka nopeimmassa mallissa alkaa jo ke iltana ja hitaimmassa vasta pe aamuna. Sade on rannikolla ilmeisimmin koko ajan vettä, mutta alkaa sisämaassa lumena ja räntänä, jota voi tulla pahimmassa tapauksessa Hyvinkään tasalla paljonkin. Sadealueen jälkeen tuuli kääntyy etelän-lounaan puolelle; on lauhaa sekä harmaan pilvistä. Nopeimmassa vaihtoehdossa to aamu on erittäin huonoa lintusäätä, vähän hitaammassa koko torstai, ja hitaimmassa vaihtoehdossa to voisi vielä olla tuulinen ja kuiva mutta pe tosi huono. Kannattaa katsoa tarkentuvia ennusteita ja säätutkakuvia tilanteen lähestyessä.

Matalan mentyä ohi näyttäisi tulevan pitkäaikainen ja lämmin etelänpuoleinen virtaus. Erityistä on laaja lämmin alue Itä- ja Kaakkois-Euroopassa, jolloin virtaus voisi vielä tuoda siellä elossa pysyneitä myöhäisiä harvinaisia lajeja kuten taskuja.