Lintusäätiedote Tringan alueelle 24.9.

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote:

Pohjoinen kylmänpurkaus jatkuu ensi viikonloppuun asti. Suomi tyhjenee kurkien pääjoukoista tänään ja huomenna, myös sepelkyyhkyillä, niittykirvisillä, pajusirkuilla ja peippolinnuilla on kovaa muuttoa. Öisin on rastaiden sekä mm. tiltalttien, punarintojen, peukaloisten ja viimeisten muiden hyönteissyöjien vilkasta muuttoa. Arktinen hanhi- ja vesilintumuutto höystettynä joillakin kihuilla ja kahlaajilla jatkuu (parhaiten Itä-Suomessa) samoin kuin hiiri- , sinisuo- ja varpushaukkojen meno. Piekanat, ampuhaukat ja lapinharakat yleistyvät ja ensimmäiset maakotkat saapuvat.

Jatka lukemista:

Lintusäätiedote Tringan alueelle 20.9.

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote:

Reipasta lintumuuttoa on odotettavissa lähiaikoina, sillä ennustettu säämuutos tulee: Kylmä ilma pääsee koillisesta viikonloppuna heikon virtauksen muodossa Itä- ja Pohjois-Suomeen. Maanantain vaiheilla alkaa kunnon pohjoiskoillinen kylmän purkaus, joka tietää ensi viikoksi arktista muuttoa sekä kurkien ja sepelkyyhkyjen päämuuttoa. Viikonloppuna voi jo olla erittäin kovaa peippojen ja muiden pikkulintujen aamumuuttoa, sekä päivällä haukkamuuttoa. Maanantaista alkaen myös punarintojen, tiltalttien, ja peukaloisten sekä rastaiden yömuutto on voimakasta. Aiemman itä-kaakkoisvirtauksen jäljiltä itäisiä harvinaisuuksia voi löytyä vielä pitkään.

La: Enimmäkseen heikkoa, merellä kohtalaista luoteen ja lännen välistä tuulta. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja harvakseltaan heikkoja kuuroja, etenkin iltapäivällä. Melko hyvät mahdollisuudet pikkulintujen, etenkin peippojen, kunnon aamumuutolle rannikon johtolinjalla, ja vielä paremmat haukkamuutolle, jos pilviä ei ole liikaa. Jo viikonloppuna Suomen koillispuolen kovasta arktisesta muutosta saattaa myös alkaa näkyä alustavia merkkejä, kuten kuikkalintujen saapumista. Itä-Suomeen hanhia voi saapua jo enemmänkin.

Su: Kohtalaista lännenpuoleista tuulta, joka aamupäivällä kääntyy luoteeseen ja voimistuu iltapäivällä lännessä merellä navakaksi, jopa kovaksi. Melko pilvistä ja aamulla voimakkaitakin kuuroja etenkin lännessä merellä, iltapäivällä vielä yleisemmin ja myös mantereella. Aamumuuton näkymät  vielä paremmat kuin la, etenkin idässä.

Ma: Pohjoiskoillinen kolea purkaus saapuu Etelä-Suomeen asti. Hyvät mahdollisuudet kovalle sepelkyyhkymuutolle heti aamusta, erittäin kovalle kurkimuutolle (saapuvat pääosaksi vasta iltapäivästä alkaen tänne, jatkuu tiistaina) sekä arktisten vesilintujen ja hanhien rynnistykselle etenkin idässä. Seassa menee haukkoja ja aamulla paljon pikkulintuja, mutta ne eivät kasaannu johtolinjoille helposti nähtäviksi kuten la-su.

Ti-ke,alustava: kylmänpurkaus jatkuu.

Lintusäätiedote Tringan alueelle 18.9.

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote:

Lämmin kaakkoinen virtaus heikkenee viikonloppua kohden ja kääntyy itäiseksi. Siksi lähipäivinä edelleen on otollista itäisille harvinaisuuksille ja sorsamuutoille. Samalla muuttosää paranee myös tavanomaisille muuttajille kuten peipoille. Muutos on tosin vähittäinen, eli äkillistä jättimuuttoa ei synny.

Viikonlopun aikana suursäätilassa on iso muutos näköpiirissä: Venäjän vahva korkeapaine halkeaa kahtia ja korvautuu matalapaineella. Korkeapaineen pohjoinen puolikas vahvistuu Jäämerelle. Tämä tietää kylmää koillista virtausta Siperian rannikolta kohti Vienanmerta, mikä pistää arktisen muuton siellä isoon liikkeeseen. On mahdollista, joskin vielä epävarmaa, että pohjoiskoillinen viileä virtaus jatkuisi heikkona Suomeen asti su-ma tienoilla. Se tarkoittaisi arktisten hanhien ja vesilintujen ensirynnäkköä, sekä myös massiivista kurki- ja sepelkyyhkymuuttoa sekä kovaa haukkamenoa (nuoret mehiläishaukat, hiirihaukat, varpushaukat). Kyseinen virtaus siirtäisi myös tehokkaasti Venäjän pohjoisrannikolle nyt ajautuneita idän ja kaakon harvinaisuuksia kohti Suomea.

To: Pilvistä ja mantereella kohtalaista-navakkaa, merellä navakkaa itäkaakkoista tuulta. Enimmäkseen poutaa, mutta heikot ajoittaiset sateet mahdollisia. Aamulla kohtalainen muuttosää.
Pe: Enimmäkseen kohtalaista, merellä ajoittain navakkaa itätuulta ja pilvistä. Tuulen puolesta melko hyvä muuttosää, mutta sadekuurot ja jatkuvampikin sade yleisempiä kuin to.
La: Ennuste epävarma. Heikkotuulista, mutta matalan pilven ja sateen mahdollisuus suurehko. Tarkennan tätä ja viikonloppua perjantaina, kun ennustemallien hajonta on pienentynyt.

Lintusäätiedote Tringan alueelle 12.9.

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote:

Tänään aamulla sumun yläpuolella näkyi melko voimakasta muuttoa säätutkakuvissa. Erityisiä lintukasaumia oli Helsingin kaakkoissaaristossa,  Jussarön tasalla rannikon suuntaisena nauhana sekä Hankoniemen itäosasta merelle SSW. Peipon voimakkaampi meno on alkanut.

Suursäätila kehittyy myönteisesti muuttoilmiöille: (1) Laajalla alueella Suomessa ja Venäjällä voimistuu pikkuhiljaa idän ja kaakon välinen virtaus, joka on sangen suotuisa itäisten harvinaisuuksien näkymiselle Suomessa sekä nyt että lähiviikkoina. (2) Ensi viikon alusta on ajoittain voimakkaita sivuvastaisia tuulia kaakon puolelta ja sadealueita, mitkä kasaavat muuttoa parempiin sääjaksoihin ja pudottavat yömuuttajia. (3) Nykyisissä ennusteissa ei ole näköpiirissä yhtään pohjoisenpuoleista kylmänpurkausta, joka laukaisisi kurkien ja sepelkyyhkyn muuton. Jos sellainen tulee myöhemmin sopivasti, niin saattaa kehittyä erittäin kovat muutot ko. lajeille.

Pe: Heikkoa idänpuoleista tuulta, joka päivällä voimistuu merellä kohtalaiseksi. Muuten melko selkeää, mutta mantereella suuri sumun mahdollisuus pitkälle päivään asti. Hyvää haukkamuuttosäätä ja lämmintä. Kaakosta tulevat yömuuttajapikkulinnut putoavat saariin ja rannikolle.

La: Kuten pe, mutta sumun todennäköisyys ja laajuus pienenevät ja itätuuli voimistuu merellä navakaksi. Haukkoja voi kasaantua rannikolle.

Su: Kohtalaista, merellä navakkaa idän ja kaakon välistä tuulta. Tuskin sumua. Vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla lännessä sateen mahdollisuus. Aamumuuton on lennettävä alhaalla eli havaitsijoiden näkyvissä, mutta toisaalta tuuli ei suosi kovaa muuttoa.

Lintusäätiedote Tringan alueelle 10.9.

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote:

Pitkään Suomen yllä ollut korkeapaine siirtyy hiukan idemmäs, mikä merkitsee erinomaisia säitä idän harhailijoille saapua tänne. Samalla viriää ajoittaista pientä vastatuulta, joka pudottaa yömuuttajia. Pilvisyyden lisääntyminen merkitsee sumutodennäköisyyden pienenemistä, mutta edelleen sumua voi olla ajoittain sekä maalla (lähinnä aamusin) että myös merellä. Huomisesta alkaen lämpötila on myös hiukan  alempi kuin viime päivinä, mutta lämmin säätyyppi jatkuu edelleen eikä varsinaista kylmänpurkausta ole näköpiirissä. Esimerkiksi laulurastaiden, punarintojen ja tiltalttien yömuutto vilkastuu.

Ti: Kohtalaista, merellä yleisesti navakkaa idänpuoleista tuulta. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäiset paikalliset sadekuurot mahdollisia etenkin Hangon suunnalla. Ma-ti yönä jakson paras pudotussää.

Ke: Kuten ti, mutta tuuli on kaakon puolelta ja merelläkin vain kohtalaista. Kuurojen mahdollisuus hiukan isompi kuin ti.

To: Kuten ke, mutta tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa ja heikkoa.

Eurooppalaiset lintujen rengastajat vierailevat Haliaksella

Eurooppalainen rengastustoimistojen kattojärjestö EURING täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Suomalainen rengastustoiminta saavuttaa puolestaan sadan vuoden iän ja sai tämän kunniaksi järjestää tuplajuhlakokouksen maanosamme lintuammattilaisille. Luomuksen isännöimään, torstaina alkaneeseen kokoukseen on saapunut yli 50 vierasta eri euroopan maiden rengastustoimistoista. Lauantaina on vuorossa kokouksen retkipäivä, joka suuntautuu tietenkin Haliakselle.

Halias loka-marras 2008 216Lintujen muuton ajoittumista on tutkittu asemalla vuodesta 1979 lähtien.  Rengastus- ja havaintoaineiston perusteella kevät- ja syysmuuton ajoittuminen tunnetaan hyvin yli 200 lajin osalta. Pitkät aikasarjat, kuten Hangossa yli 30 vuotta kestänyt muuton havainnointi, ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia selvitettäessä. Hangon lintuaseman rengastus ja ja muutonseuranta-aineistoa onkin käytetty monissa ilmastotutkimuksissa.

Hangon Lintuaseman asemanhoitajan Aleksi Lehikoisen mukaan  asemalla  vierailee vuosittain satoja lintuharrastajia. On kuitenkin varsin harvinaista, että niemelle saapuu samanaikaisesti näin mittava kansainvälinen asiantuntijajoukko tutustumaan aseman rengastustoimintaan ja tutkimustyöhön.  -Toivottasti launtaina on hyvä retkisää ja eri maiden vieraat pääsevät näkemään Haliaksen parhaimmillaan, toivoo Lehikoinen.


EURING: http://www.euring.org/
Luomuksen tiedote kokouksesta: 
http://www.luomus.fi/info/tiedotteet/?p=2609
Luomuksen Rengastustoimisto:    http://www.luomus.fi/elaintiede/rengastus/index.htm

Hangon Lintuasema on Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen, Tringan omistama, vapaaehtoisvoimin pyörivä lintuasema Hangon Tulliniemessä. Lintuasema on perustettu vuonna 1979 ja sen toimintaa koostuu vakioidusta muuttolintujen seurannasta, rengastamisesta ja saaristolinnuston tilan seurannasta.

Lintusäätiedote Tringan alueelle 5.9.

Jarmo Koistisen laatimat lintusäätiedotteet alkavat jälleen näin syysmuuttokaudella.

Uusin tiedote:

Lämmin korkeapaine jököttää Pohjois-Euroopan yllä. Samanlainen hieno retki- ja ulkoilusää jatkuu ainakin maanantaihin asti: heikkotuulista, selkeää-puolipilvistä ja päivällä lämmintä. Ainoa riskitekijä ovat aamusumut, etenkin laajoilla pelloilla, lahdilla ja järvillä.

Havaitsijoiden kannalta tilanne on tylsempi, kun ei ole huonon sään jaksoja, jotka loppuessaan synnyttäisivät kovia rynnistyksiä, vaan kohtalainen tasapaksu muutto vallitsee. Joka yö lähtee suuri määrä yömuuttavia hyönteissyöjiä korkeuksissa (ei pudotussäätä, jos ei ole sumua aamuyöllä), joka aamu hajallaan menee mm. metsäkirvisiä, västäräkkejä ja rautiaisia ja joka päivä on hyvää haukkamuuttosäätä. Erityistä on ehkä vain se, että tilanne suosii jossain määrin, mutta ei merkittävästi, harhailijoiden tuloa idän ja etelän välisestä sektorista (esim. isokirvisiä ja arosuohaukkoja).

Ekopinnaskaban viimeinen kolmannes käynnissä

Eilen alkoi syksy ja Tringan ekopinnaskaban viimeinen kolmannes käynnistyi.

Kilpailussa on syyskuun alkuun mennessä havaittu yhteensä 270 lajia. Jo 14 osallistujaa on ylittänyt 200 lajin rajan. Alueellisten yhdistysten (epävirallinen) ekovuodenpinnaennätys meni uusiksi elokuussa. Se on nyt Jukka A. Lahtisen nimissä ja tällä hetkellä 245 lajia.

Näkyvin syysmuutto on vähitellen pääsemässä vauhtiin. Aamun tunteina kannattaa suunnata ekopinnaretkelle jollekin hyvälle muutontarkkailupaikalle seuraamaan pikkulintumuuttoa. Iltapäivällä voi katsella päiväpetolintujen menoa. Nyt alkaa olla myös hyvät ajat paikata keväällä Tringan alueen vauhdilla ohittaneita ja mahdollisesti havaitsematta jääneitä läpimuuttajia. Kokonaan uusiakin ekopinnalajeja on vielä luvassa, kunhan itäiset harvinaisuudet syyskuun puolivälin tienoilla saapuvat alueellemme…

Tilanteen kehittymistä voi seurata ekopinnakisan sivujen kautta: http://www.tringa.fi/web/toiminta/ekopinnaskaba.html