Niinistö: Ei kansallispuistoa Porkkalaan

Ympäristöministeri Ville Niinistö vie jatkovalmisteluun neljä kansallispuistoaloitetta, ympäristöministeriö tiedottaa. Aloitteet ovat Käsivarren Suurtunturit, Olvassuo, Konnevesi ja Salon Teijo. Kaikki alueet sijaitsevat valtion mailla.
Porkkalaan ei siis ole tulossa kansallispuistoa tällä kierroksella. Niinistö on kuitenkin päättänyt toteuttaa vuonna 2014 laajan arvioinnin Suomenlahden merellisten kansallispuistojen eli Saaristomeren, Tammisaaren ja Itäisen Suomenlahden kokonaisuuden kehittämisestä. Samalla arvioidaan myös Porkkalan mahdollista kansallispuistoasemaa osana tätä merellistä kokonaisuutta.

Tringan havaintoarkistojen tallentamistalkoot – tarjoa työpanostasi!

Tringan paperihavaintoarkisto (vv. 1968-1990) on hissukseen pölyttynyt erään toimistorakennuksen kellarissa. Havainnot eivät ole sen kummemmin jäsenistön, havaintojen ilmoittajien eikä toimihenkilöiden käytössä. Ennen kuin ne lopullisesti unohtuvat, tallennamme havainnot talkootyönä taulukkoihin. Ja sen jälkeen ne ladataan Tringan havaintotietokantaan eli Tiiraan.

Olisiko sinulla muutama tunti aikaa naputtaa havaintoja paperilta exceliin? Ota yhteyttä margus.ellermaa@gmail.com ja saat tarkempaa tietoa. Tämä tärkeä homma on helppoa, eikä vaadi aikaisempaa kokemusta!

 

Tringa muistutti Pohjanpitäjänlahden perukan laiturihakemuksesta

Nordcenter Golfmarina on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) vesilain mukaista lupaa rakentaa 70 metriä pitkä laituri Raaseporiin, Pohjanpitäjänlahden Skuruvikeniin. Koko Pohjanpitäjänlahti kuuluu Natura 2000-verkostoon ja Pohjanpitäjänlahden perukka on maakunnallisesti tärkeä levähdysalue keväisin kaakkurille ja kuikalle. Laituri sijoittuisi keväällä muutolla levähtäviä vesilintuja keräävän sulan reunaan.

Laiturihankkeesta oli lupahakemusta varten laadittu Natura-arvion tarvearvio, jonka mukaan laituri ei aiheuta merkittävää haittaa linnustolle, mikäli laiturille pääsy estetään keväällä, kun linnut levähtävät alueella. Tringa katsoi muistutuksessaan, että laiturin käytön estämisen valvonta olisi hyvin hankalaa, varsinkin kun käyttö tulisi estää huhtikuun loppupuolelle saakka. Tringa esitti, ettei lupaa laiturihankkeelle tule myöntää ennenkuin hankkeesta on toteutettu varsinainen Natura-arvio, jonka yhteydessä laiturille etsitään vaihtoehtoinen sijoituspaikka, jossa sen vaikutukset linnustoon olisivat nyt esitettyä sijoituspaikkaa vähäisempiä.

Tuleva Porkkalan kansallispuisto

"Kansallispuiston perustaminen entiselle Porkkalan vuokra-alueelle on sekä luontonsa että historiansa puolesta erinomainen ehdotus", kirjoittaa Tringa ry:n puheenjohtaja Seppo Vuolanto Tringa-lehden uusimmassa numerossa 3/2012.

"Perustamisvaiheessa Porkkalan kansallispuistoon kuuluisivat valtion omistamat alueet. Uusi kansallispuisto yhdistäisi merelliset ja meren läheiset suojelu- ja virkistysalueet toisiinsa laajaksi kokonaisuudeksi."

Lue Seppo Vuolannon artikkeli kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä (pdf). Tässä on linkki karttaan, jossa näkyy Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ehdotus kansallispuistoksi (poislukien muutamat saaret lännempänä Inkoossa). © MML 2012, OIVA 2012

Tringan järjestösihteerin tehtävä haettavissa

 Aktiivinen kuva

Hallitus on päättänyt julistaa haettavaksi Tringan järjestösihteerin tehtävän. Edellinen järjestösihteeri erosi keväällä, mistä lähtien Tringan sihteeri on hoitanut tehtävää väliaikaisena.

Etsimme henkilöä jonka tehtävänä on toiminnan kehittäminen ja lintuharrastuksen edistäminen Tringan toimialueella tavoitteena kasvattaa Tringan jäsenmäärää ja vaikuttavuutta entisestään. Olemme BirdLife Suomen suurin alueellinen lintuharrastajien järjestö.

Tehtävän hoidossa lintutuntemus on välttämätöntä, järjestötoiminnan aikaisempi tuntemus suotavaa. Toivomme hakijalta avointa suhtautumista mielenkiintoisiin haasteisiin, idearikkautta ja sosiaalista mielenlaatua sekä kykyä tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa.

Toimi on osapäiväinen ja kausiluonteinen, keskittyen kevääseen ja syksyyn. Palkka määräytyy 1850 €/kk perusteella. Toimi on tarkoitus täyttää ensi vuoden alusta lähtien.

Tehtävät koostuvat mm. seuraavista:

– yleisötapahtumien järjestäminen esim. lintutornipäivystykset ja lintukävelyt hyvillä lintupaikoilla sekä sellaisten organisointi
– nuorisotoiminnan kehittäminen esim. yhteistyössä koulujen kanssa
– Tringan tuottaman materiaalin myynnin järjestäminen

Hakemukset  osoitteeseen puheenjohtaja@tringa.fi 20.12.2012 mennessä.

Hallitus

 

 

Tringan ekopinnaskaba 2013 lähestyy!

Kiinnostaisiko sinua osallistua Tringan ekopinnaskabaan? Sellainen järjestetään Tringan alueella ensi vuonna, mikäli kilpailuun ilmoittautuu mukaan riittävästi ihmisiä.
Ai mikä ekopinnaskaba? Kyseessä on leikkimielinen kisa siitä, kuka näkee eniten lajeja vuoden aikana pelkästään lihasvoimin liikkuen. Kukin osallistuja valitsee itselleen kisa-alueella sijaisevan kotipaikan, josta käsin tehdyillä retkillä havaitut lajit hyväksytään. Liikkuminen on sallittu jalan, pyörällä sekä muilla ei-moottorikäyttöisillä kulkuvälineillä.
Kilpailumuoto on tuttu esimerkiksi Apuksen jäsenille, mutta koko Tringan toimialueen laajuudessa ei vastaavanlaista skabaa ole aikaisemmin järjestetty. Ekopinnakisoja pidetään monen muunkin lintuyhdistyksen alueella, hyvänä esimerkkinä Suomenselän lintutieteellinen yhdistys, jonka kotisivuilla voi käydä tutustumassa ekopinnaskaban toteutukseen: http://www.sslty.fi/pinnat_ja_kisat/ekopinnakisa.shtml
Tringan ekopinnaskaba on tarkoitus järjestää SSLTY:n mallin mukaisesti, eli jokainen osallistuja voi ilmoittautua mukaan, päivittää omia havaintoja ja seurata skaban etenemistä Tringan kotisivuilla.
Jos osallistuminen kiinnostaa, ilmoittaudu mukaan! Nyt kerätään alustavia ilmoittautumisia, ja jos tarpeeksi moni ilmaisee kiinnostuksensa, skaba käynnistyy tammikuun 1. päivänä. Alustavat ilmoittautumiset tämän viikon kuluessa osoitteeseen: ohjelma@tringa.fi.
Myös kysymyksiä tai skabaan liittyviä ehdotuksia otetaan vastaan. Tarkemmat osallistumisohjeet, säännöt ja muu vastaava informaatio julkistetaan myöhemmin.
Tringan ohjelmatoimikunnan puolesta,
Johannes Silvonen

Ohotanlokki yhytettiin kaatopaikalta Espoossa

Suomen ensimmäinen ohotanlokki (Larus schistisagus) havaittiin lauantaina 3.11. Espoossa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen suljetulla alueella. Laji on suurharvinaisuus, joka on havaittu vain kolme kertaa aikaisemmin koko Euroopassa.
 
Ämmässuolla on tehty säännöllisiä lokkilaskentoja yli kymmenen vuotta. Ohotanlokin löysivätkin kokeneet lokkilaskijat Antero Lindholm, Annika Forsten ja Visa Rauste. Havaintotilanne oli poikkeuksellinen: lokkilaskennan lomassa oli sattumalta keskusteltu ohotanlokin määrittämisestä, kun tummaselkäistä lokkia katsellut Andero Lindholm tajusi, että katselee juuri kyseisen lajin yksilöä.
Päivän aikana sadat muut lintuharrastajat näkivät harvinaisen lokin suljetun alueen aitojen ulkopuolelta sekä myöhemmin iltapäivällä Kirkkonummen Vitträskillä, jonne ohotanlokki jäi yöpymään satojen muiden lokkien mukana. Varhain sunnuntaiaamuna tehty havainto Vitträskiltä jäi toistaiseksi viimeiseksi.
 
Ohotanlokki on jo toinen Ämmässuolta löytynyt Suomelle uusi lintulaji. Kesäkuussa 2007 lokkilaskija Matti Koivula havaitsi ja valokuvasi paikalla välimerenlokin (Larus audouini).
Ohotanlokki muistuttaa merilokkia, mutta on hieman pienempi ja vaaleaselkäisempi. Se pesii Itä-Aasiassa Siperiasta Pohjois-Japaniin sekä harvinaisena Alaskassa. Euroopassa laji on suurharvinaisuus. Euroopan ensihavainto tehtiin marraskuussa 2008 Liettuassa, ja sama lintu nähtiin seuraavan keväänä Latviassa. Toissa talvena ohotanlokki nähtiin Englannissa ja viime keväänä Islannissa.
BirdLife Suomen rariteettikomitea tarkastaa Suomessa tehdyt valtakunnallisesti harvinaiset lintuhavainnot ja arvioi, ovatko määritysperusteet riittävät ja onko lintu luonnonvaraisesti harhautunut. Ennen kuin rariteettikomitea tekee päätöksensä tästä havainnosta, komitea tutkii sitä vielä huolellisesti ja pyytää arvioita kansainvälisiltä asiantuntijoilta.
Tähän mennessä Suomessa on havaittu 468 luonnonvaraista lintulajia. Viime vuonna Suomessa havaittiin kaksi uutta lintulajia: kyläpöllönen ja hietakurki. Havaintoa kaukasianuunilinnusta tämän vuoden toukokuussa rariteettikomitea ei ole vielä tarkastanut.

Siuntion Slussenin asemakaava nurin

Helsingin hallinto-oikeus kumosi 26.10. antamallaan päätöksellä Siuntiossa Siuntionjoen suulla sijainneen Slussenin asemakaavan. Kaavasta valittivat Tringa ja Inkoon – Siuntion ympäristöyhdistys.
Kaavalla oli tarkoitus mahdollistaa omakotitaloalueen rakentaminen Siuntionjoensuun kupeeseen sekä Siuntionjoen padon vieressä olevan pienvenesataman laajentaminen. Siuntionjoki kuuluu Natura-varkostoon luontodirektiivin perusteella ja Pikkalanlahti, johon joki laskee, on valtakunnallisesti tärkeä lintualue (FINIBA). Erityisesti Pikkalanjoen suisto kerää levähtäviä vesilintuja. Pienvenesataman laajentaminen olisi lisännyt veneliikennettä juuri jokisuulla.
Siuntion kunta ei ollut selvittänyt asianmukaisesti kaavan toteuttamisen vaikutuksia joen Natura-arvoihin, eikä lainkaan Pikkalanlahden FINIBA-alueeseen. Kunta ei myöskään ollut toteuttanut asemakaavan yhteydessä yleiskaavassa annettuja toimenpidesuosituksia Siuntionjoen saukon ja meritaimenen kannalta eikä antanut ympäristöarvoja turvaavia kaavamääräyksiä.
Helsingin hallinto-oikeus kumosi Slussenin asemakaavan mainittujen puutteiden johdosta.

Syyskokouksen päätöksiä ja vuoden tringalainen

 
Tringan syyskokous pidettiin eilen 1.11. Tieteiden talolla PU:n toimiessa perinteellisenä puheenjohtajana. Paikalla oli noin 40 tringalaista. Varapuheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi Erkki Virolainen ja hallitukseen uudelleen erovuoroiset Jaakko Asplund, Johannes Silvonen ja Eeva-Liisa Korpela sekä uutena välikauden pitänyt Kaisa Välimäki. Tervetuloa takaisin, Vilppu!

Muutoksia Tringan sääntöihin hyväksyttiin kaksi. Syys- ja kevätkokous voidaan kutsua laillisesti koolle viikkoa ennen myös yhdistyksen verkkosivuilla olevalla ilmoituksella eikä maksettua sanomalehti-ilmoitusta vast’edes enää tarvita (10 §). Toiseksi muutettiin syyskokouksessa valittavat tilintarkastajat ja heidän varamiehensä (11 § kohta 8) nykylainsäädännön mukaisiksi toiminnantarkastajaksi ja tilintarkastajaksi ja heidän varamiehikseen. Tullakseen voimaan sääntöjen muutos on hyväksyttävä samanlaisena myös kevätkokouksessa.

Vuoden tringalaiseksi valittiin Risto Willamo. Risto aloitti lasten lintupäivien järjestämisen, mistä sittemmin on kehittynyt BirdLifen lasten lintuviikko. Sen lisäksi hän on organisoinut viime vuosien Lullulan alueen (=Raasepori) vuoden lintu -laskennat ja vastaa lintuharrastajien haastekilpailujen järjestämisestä Länsi-Uudellamaalla. 

Kuukausikokouksen esityksenä saatiin kuulla, ennakkotiedoista poiketen, informatiivinen esitys öljyntorjunnasta ja öljyyntyneiden lintujen pelastamisesta. Pitäjänä oli WWF Suomen aiheesta vastaava Teemu Niinimäki. Lintuharrastajia kaivataan vapaaehtoisiin joukkoihin. Hallitus välittää näin tämän tärkeän viestin myös niille, jotka eivät olleet paikalla.
  

Syyskokouksen vahvistama toimintasuunnitelma vuodelle 2013Tringan virallisia dokumentteja 

img_5236_1.jpg

 
Puheenjohtaja Seppo Vuolanto ja Vuoden tringalainen Risto Willamo. Kiertopalkinto on Jari Kostetin maalaama taulu.
 

Joutsenbongaus 3.-4.11.

Onko sinulla retkiaikeita viikonlopulle? Nyt kannattaa kiinnittää huomio lepäilevien joutsenten määriin ja samalla sähköjohtoihin, joihin joutsenilla on vaara törmätä. Tringan alueella kartoitusta koordinoi Juha Lindy sihteeri@tringa.fi, jolle kannattaa ilmoittaa retkisuunnitelmistaan!

Lisätietoa BirdLife Suomen joutsenbongauksesta: www.joutsenbongaus.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesimäajan ulkopuolella laulujoutsen viihtyy parvissa ja on hyvin kuuluva ja helposti havaittava laji. Joutsenbongaus-viikonloppuna kaikki suomalaiset voivat lisätä tietojamme kansallislintumme syysmääristä. Kuva: Pekka Komi