Syyskuun kokouksessa Juha Laaksosen esitelmä: Utö – syksy ja kevät ulkosaaressa

Juhan vivahteikkaasta kerronnasta olemme saaneet nauttia vuosien ajan radioaalloilla. Pitkästä aikaa saamme myös Tringan kokoukseen vieraaksi tämän verbaalisen ihmelapsen. Odotettavissa runsaasti hienoja kuvia vuodenaikojen etenemisestä saaristossa, tunnelmasta ja tietenkin syksyisistä lintuharvinaisuuksista. Tervetuloa kaikille paikalle torstaina 1.9. klo. 18.00 kuuntelemaan, katselemaan ja nauttimaan. Jatkot perinteisesti Mannerheimintien Iguanan alakerrassa.

Mediatiedote: Selvitys Uudenmaan tärkeistä lintualueista on valmistunut

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y. on julkaissut perusteellisen katsauksen Uudenmaan* tärkeistä lintualueista.
Tringan julkaisema kohdeluettelo käsittää 60 muista edukseen erottuvaa aluetta. Useat näistä alueista ovat myös suosittuja luontoharrastuskohteita. Tieteellinen selvitys perustuu Tringan vuosina 2007–2010 tekemiin linnustotutkimuksiin sadalla alueella, jotka kohdennettiin alueille, joilla tiedettiin olevan linnustollisia arvoja. Erikoistutkimuksin katettiin noin 860 neliökilometriä eli noin 10% maakunnan entisestä alasta. Tästä maa-alueita oli noin 40% ja merialueita 60%.
Selvityksessä on huomioitu myös hallinnon ja kuntien tekemät viime vuosikymmenen linnustoselvitykset 30 alueelta. Lisäksi on analysoitu satoja tuhansia havaintoja, jotka lintuharrastajat ovat tallentaneet Tiira-lintutietopalveluun (www.tiira.fi).
Luontoselvitysvelvollisuus kuuluu lainsäädännön mukaan kaavoittajille. Tringan vapaaehtoistyönä tekemä selvitys säästi maakunnan rahaa jopa 0,3 miljoonaa euroa. Tehty selvitys onkin luovutettu myös Uudenmaan maakuntakaavoituksesta ja siihen liittyvistä selvityksistä vastaavalle Uudenmaan liitolle kaavoituksen laatua parantamaan. Tringa toivoo myös kuntien huomioivan selvityksen yleis- ja asemakaavoituksessa.
Katsaus on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa http://www.tringa.fi/fi/ladattavia-artikkeleita.html.
Lisätiedot:
Margus Ellermaa
lintupaikkavastaava
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y.
+358 50 362 9 875
*Selvitys kattaa Uudenmaan maakunnan ja Sipoon kunnan alueen ennen vuotta 2011. Uusimaa ja Itä-Uusimaa yhdistyivät 1.1.2011

BL: Suojelualueiden linnusto on romahtanut Suomessa

Suomen tärkeimpien lintualueiden linnustollinen arvo on vähentynyt alle puoleen 1960-luvun tilanteesta. Tämä käy ilmi yhteenvedosta, jonka BirdLife Suomi teki kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (IBA) perusteella. Tulokset julkaistiin kesällä Linnut-vuosikirjassa.
Heikoin tilanne on lintuvesillä eli matalavetisillä kosteikoilla. Lintujen vähenemisen syynä on vesistöjen rehevöityminen ja sitä seurannut ravintoketjujen muutos ja vesistöjen umpeenkasvu. Esimerkiksi monen järven ja lahden pohja on kuollut eikä enää tarjoa linnuille ravintoa. Tärkeät lintualueet heijastavat tilannetta koko maassa, sillä uhanalaisten lintujen joukossa korostuvat eniten kosteikkolinnut, kuten sorsat ja kahlaajat.
Tärkeiden lintualueiden (IBA) seurantakoordinaattorin Margus Ellermaan mukaan kosteikkolinnuston uhanalaistuminen on pysäytettävissä ja arvot palautettavissa: ”Hyvin toteutetut kosteikkojen peruskunnostukset nostavat niiden linnustoarvoa merkittävästi. Tarpeeseen nähden Suomessa on kuitenkin kunnostettu aivan liian vähän suojelualueita, jotta tällä olisi koko maan valtakunnallista vaikutusta. Kunnostustoimien viivästyminen tekee tarvittavista hankkeista koko ajan suurempia ja kalliimpia.”
BirdLife Suomi pitää välttämättömänä, että luonnonsuojelualueiden kosteikkojen kunnostusta tehostetaan välittömästi.
Suomessa on 468 linnustonsuojelualuetta, joista merkittävimmät BirdLife International on luokitellut kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi (IBA, Important Bird Area). BirdLife on sitoutunut seuraamaan IBA-alueita kansainvälisessä biodiversiteettisopimuksessa.
 

vkl_jari_kostet500.jpg

Helsingin Vanhankaupunginlahti. Kuva: Jari Kostet