BirdLife hakee hankekoordinaattoria

BirdLife Suomi tarjoa töitä Sinulle, jolle lintujen suojelu on tärkeää:

BirdLife Suomi ry hakee hankekoordinaattoria Maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hankkeeseen Maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hankkeessa selvitetään ja nimetään maakunnallisella tasolla tärkeitä lintualueita. Hankekoordinaattorin tehtävänä on ohjata ja neuvoa lintuyhdistyksiä ja -harrastajia hankkeen toteuttamisessa ja suunnittelemisessa.

Edellytämme monipuolisia tietoja Suomen linnustosta ja lintuharrastuksesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, organisointikykyä, tietokoneen käyttötaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Kokemus järjestötoiminnasta, lintulaskennoista ja lintuhavaintoaineistojen käytöstä katsotaan hakijalle eduksi.

Työsuhde on määräaikainen vuoden 2011 alusta alkaen kaksi ja puoli vuotta. Työn suorituspaikka on BirdLife Suomen toimisto Helsingissä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen (enintään 4 s.) ja palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan sähköpostilla 2.12. mennessä Teemu Lehtiniemelle etunimi.sukunimi@birdlife.fi tai postitse osoitteeseen BirdLife Suomi ry, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki (kuoreen: "hankekoordinaattori"). Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa tutkimus- ja suojelujohtaja Teemu Lehtiniemi, p. (09) 4135 3300, 0400 749 786.

Tringan kuukausikokous torstaina 2.12.

Tervetuloa Tringan joulukuun kuukausikokoukseen ensi viikon torstaina 2.12. klo 18 alkaen. Paikkana Tieteiden talo (Kirkkokatu 6) ja ohjelmassa Aleksi Lehikoisen esitelmä "Eläinmuseon linnustonseuranta – laskennoista tuloksiin". Lisätietoja löydät Tringan kotisivujen tapahtumakalenterista .

Kokouksen jälkeen jatketaan keskustelua Iguanan kellariravintolassa, osoitteessa Mannerheimintie 12.

Finnoon osayleiskaava ei huomioi Suomenojan lintualuetta

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y. tiedottaa 24.11.2010

FINNOON OSAYLEISKAAVA EI HUOMIOI RIITTÄVÄSTI SUOMENOJAN LINTUALUETTA

Espoon Finnoon (Suomenojan) osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on puutteellinen. Se ei huomioi riittävästikaava-alueella sijaitsevan Suomenojan kansainvälisesti merkittävän IBA-alueen linnustoarvoja. Suomenojan linnustoarvojen turvaaminen tulee nostaa osayleiskaavan keskeiseksi lähtökohdaksi ja huomioida linnut aluetta koskevien oikeustapausten tarkoittamalla tavalla.

Sekä Korkein hallinto-oikeus että ympäristöministeriö ovat tahoillaan ottaneet kantaa linnuston säilyttämisen puolesta alueen suunnittelun yhteydessä.

Edellä mainitusta huolimatta Espoon kaupunki käyttää OAS:n mukaan kaavasuunnitelmansa pohjana riittämättömiksi todettuja ja vanhentuneita linnustotietoja. Uudet ja ajankohtaiset linnustoselvitykset puuttuvat osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Espoon ympäristölautakunta teetti kaupunginvaltuuston jätevedenpuhdistamon siirtämistä koskevan päätöksen perusteella kesällä 2010 selvityksen, jossa rajattiin linnuston perusteella arvokas alue. Mainittu ympäristölautakunnan teettämä selvitys tulee sisällyttää OAS:aan.

Tringa ry vaatii Espoota muokkaamaan ja täydentämään Finnoon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa myös muilta osin. Alueen halki suunnitellun Suomenlahdentien vaihtoehtojen vaikutukset alueen linnustoon on selvitettävä ja myös 0-vaihtoehto, jossa tietä ei rakenneta kosteikkoalueelle lainkaan, on tutkittava.

Kaavatyössä tulee hyödyntää tarjolla olevaa asiantuntemusta monipuolisesti jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Suomenojan lintualueelle tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitelma kaavatyötä tukemaan.

Finnoon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella Espoon kaupunki näyttää pitävän Suomenojan kansainvälisesti merkittävää lintualuetta ainoastaan seudullisena virkistysalueena tai sen jatkeena. Alue on kuitenkin linnustollisesti niin arvokas, että se täyttää Natura-alueille asetetut kriteerit. Näin ollen Finnoon osayleiskaavan vaikutukset alueen linnustoon on arvioitava luonnonsuojelulain mukaan.

Lisätietoja:

Aili Jukarainen, suojelusihteeri, Tringa r.y. puh. 050 380 32 83
Seppo Vuolanto, puheenjohtaja, Tringa r.y. puh. 044 512 07 57

fulatr.gif

Milloin ensimmäinen haahka nähdään Hangon lintuasemalla?

haahkapari.jpg

KILPAILU ON PÄÄTTYNYT !!

Haahkan saapuminen saaristoon on ensimmäisiä kevään merkkejä. Hangon lintuaseman tutkimusten perusteella talven ankaruus vaikuttaa voimakkaasti haahkan kevätmuuton
ajoittumiseen. Leudon talven jälkeen ensimmäiset haahka-airueet nähdään jo helmikuussa,
kun taas kylmän ja pitkän jäätalven 1996 jälkeen ensimmäiset muuttajat nähtiin vasta
aprillipäivänä. Talven ankaruudella on myös vaikutusta haahkan poikastuottoon.
Rannikkotutkimusryhmä Aronian haahkatiimin tulosten perusteella haahkoilla on eniten
poikasia leutojen talvien jälkeen, jolloin haahkaemot ovat myös parhaimmassa kunnossa.
Hangon lintuasema ja Aronian haahkatiimi järjestää kaikille avoimen veikkauskilpailun
haahkan saapumispäivästä. Arvaa minä päivänä ensimmäiset kevätmuuttavat juhlapukuiset
haahkat nähdään vuonna 2011 Hangon lintuasemalla, joka on nykyään miehitettynä joka
päivä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan opastettu päiväretki Hangon lintuasemalle
kahdelle hengelle itse valittuna muuttokauden ajankohtana (matkat Hankoon kustannettava
itse) sekä kaksi kappaletta uunituoretta Uudenmaan linnusto-kirjaa.

När observeras den första ejdern i Hangö?

Ejdrarnas ankomst till skärgården är startskottet för våren. Enligt de undersökningar som
gjorts på Hangö Fågelstation beror ankomsten väldigt mycket på hur sträng vintern varit.
Ifall vintern varit varm, kommer de första redan i februari, men ifall vintern är kall
och isarna ligger länge, kommer ejdrarna runt första april, vilket senast hände våren
1996. Stränga vintrar påverkar också ungproduktionen under häckningstiden. Enligt de
resultat som ejderteamet vid Aronias kustlandsgrupp tagit fram, lyckas ejdrarna bäst om
vintern varit mild, och då är också ådorna är i gott skick.
Hangö Fågelstation och Aronias ejderteam ordnar en för allmänheten öppen tippning
gällande ankomstdagen för den första ejdern. Gissa vilken dag de första flyttande
ejdrarna i praktdräkt kommer våren 2011 till Hangö Fågelstation, som numera är bemannad
året runt!
Vi lottar ut en guidad tur till fågelstationen och två stycken av den nya Uudenmaan
linnusto-boken bland dem som tippat rätt. Tidpunkten för exkursionen får man välja själv
(resan till Hangö måste man dock själv stå för).

Veikkauksen esittelysivu löytyy stäsä linkistä:
http://www.tringa.fi/fi/haahka-veikkaus.html

Oman veikkauksesi voit antaa tästä linkistä / Du kan tippa via länken:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/24031/lomake.html

Viimeinen veikkauspäivä on 10.1.2011!
Sista dag för gissningar är 10.1.2011!

Lisätietoja / Mera info:
Suomeksi: Aleksi  Lehikoinen puh. 045 137 5732 aleksi.lehikoinen@helsinki.fi
På svenska: Mikael Kilpi tel. 044 799 8401 mikael.kilpi@novia.fi

Lisätietoja Tringa ry:sta / Mer om Tringa rf:
http://www.tringa.fi/(suomeksi)
http://www.tringa.fi/fi/pa-svenska.html (på svenska)

Lisätietoja Aronian haahkatiimistä / Mer om Aronias ejderteam:
http://www.novia.fi/ejder/ (på svenska)
http://www.novia.fi/eider/ (englanniksi)

Lisätietoja Hangon lintuasemasta / Mer om Hangö fågelstationen:
http://www.tringa.fi/fi/hangon-lintuasema/hangon-lintuasema/ (suomeksi)
http://www.tringa.fi/fi/fagelstationer.html (på svenska)

Foorumi jälleen käytössä

Tringan sivujen palvelin on nyt vaihdettu ja foorumi on avattu normaalikääyttöön. Webhotellin vaihto suoritettiin tiistai-illalla 16.11.2010 ja karkeasti arvioituna viimeistään 48 tunnin kuluessa sivut toimivat normaalisti kaikilla palveluntarjoajilla. (laajakaistayhteyksillä)

Palvelin vaihtuu – Foorumi poissa käytöstä

Tringan verkkosivujen oikutteleva palvelin päästään vihdoin vaihtamaan maanantaina 15.11. alkaen. Hommaan on arvioitu menevän muutama päivä. Tänä aikana Foorumi on poissa käytöstä.

Muutoksen jälkeen Foorumi jatkaa entisellä mallilla.

Verkkosivuja päivitetään uudempaan versioon lähitulevaisuudessa, silloin pyritään korjaamaansivujen puutteita (esim vaihtamaan foorumialustaa jos parempi löytyy)