Lintusäätiedote 31.5.-3.6.

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote Tringan alueelle:

Tällä viikolla on odotettavissa hyvin vaihtelevia säitä eri linnuille:

Itämereltä tuleva arktinen muutto on jumissa ma-ke, koska siellä vallitsee voimakas pohjoiskoillinen tuuli. Tosin muuton pääosa on jo mennyt. Torstaina tuuli heikkenee ja arktikan tähteet voisivat tulla.

Kaakosta lähestyy hyvin lämmintä ilmaa. Ma maanpintatuuli on heikko, ti-ke enimmäkseen kohtalaista ja koillisen puolelta; ylävirtaus idästä. Vaikka varsinainen hellesektori jää Venäjälle, itäisiä muuttajia ja harvinaisuuksia voi tulla jaksossa ma-ke. Ma-ti on muutoinkin kaunista retkisäätä, ke pilvisyys lisääntyy etelästä ja sateen mahdollisuus kasvaa, torstai näyttää pilvisimmältä ja sateisimmalta, mutta torstain vastaisena yönä voisi pudota annos viimeisiä eteläisiä hyönteissyöjiä.

Viikonloppua kohti näyttäisi alustavasti tulevan kylmän ilman purkaus luoteesta, joka hyydyttää kaikkea muuttoa.

Tringa: Espoon on huomioitava suojelualueselvitys Suomenojan alueen suunnittelussa

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y.
ja Espoon ympäristöyhdistys r.y. tiedottavat 21.5.2010

Espoon on huomioitava teettämänsä suojelualueselvitys Suomenojan alueen
suunnittelussa

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ja Espoon ympäristöyhdistys ovat tyytyväisiä Espoon ympäristölautakunnan selvitykseen Suomenojan lintukosteikolle tarvittavasta suojelualueesta. Järjestöt kiittävät Espoota siitä, että se on ottanut vakavasti järjestöjen pitkäaikaisen huolen Suomenojan lintuparatiisin säilymisestä.

Tringa ja Espoon ympäristöyhdistys vaativat Espoota huomioimaan ulkopuolisella asiantuntijalla teettämänsä selvityksen Suomenojan alueen kehittämisessä ja toteuttamaan alueen maankäytön selvityksen osoittaman alueen luontoarvot turvaten. Espoo on suunnitellut Suomenojan alueelle uutta asuin- ja toimistoaluetta sekä arvokkaan lintukosteikon halkaisevaa tietä.

Espoon kaupunginvaltuusto edellytti 2009 lokakuussa tekemässään päätöksessä, että Suomenojan kaavoituksen yhteydessä on varmistettava alueen linnustoarvojen säilyminen. Espoon ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 20.5. juuri valmistunutta selvitystä Suomenojan linnustolle tärkeän alueen rajauksesta.

Espoon ympäristölautakunnan tilaama selvitys: www.birdlife.fi/temp/Finno.pdf
Espoon ympäristölautakunnan päätösesitys: www.birdlife.fi/temp/Suomenoja.doc

Lintusäätiedote 24.-26.5.

Jarmo Koistisen lintusäätiedote Tringan alueelle:

Itäinen lämmin virtaus loppui toistaiseksi, joskin maastossa on vielä löytymättömiäkin makupaloja. Tällä viikolla on viileää ja epävakaista, mutta suotuisia arktisen muuton säitä on likimain joka toinen päivä.

ma: Syvenevä matalapaine lähestyy Itämereltä. Yleisesti sadetta tai kuuroja. Laaja sadealue sekä voimakas luoteen ja lännen välinen tuuli Pohjois-itämerellä estävät muuttoa tehokkaasti iltaan asti.

ti: Enimmäkseen poutaa ja pilvistä; iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja kasvava kuuroriski. Yöllä aluksi navakkaa, aamulla ja päivällä etupäässä kohtalaista lounaistuulta. Hyvää muuttosäätä kuikkalinnuille ja sepelhanhille. Myös kahlaajia voisi  mennä.

ti ilta-ke: Pohjois-Itämerellä taas voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta, mikä painaa arktikan Viroon tai keskeyttää muuton. Kahlaajat voivat tosin pudota alas näkyville, mutta niiden muuton ennustamisen osaa vain sendari. Mahdollisesti edelleen kuurosateita.

loppuviikon arvio: mahdollisesti hyviä säitä arktikalle ja harvinaisuuksille.

BirdLife: Vuoden 2010 monimuotoisuustavoitetta ei saavuteta

BirdLife Internationalin 24. toukokuuta julkaisema raportti osoittaa EU:n epäonnistuneen tavoitteessaan pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen EUssa vuoteen 2010 mennessä. BirdLife vaatii yhä määrätietoisempaa toimintaa monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi.

BirdLifen raportissa tarkastellaan monimuotoisuuden kehitystä kymmenen indikaattorin avulla. Indikaattoreista seitsemän osoittaa tilaksi epätyydyttävä ja kolme erittäin epätyydyttävä.

BirdLife muistuttaa, että EU:lla on jo nyt olemassa tehokkaita luonnonsuojelutyökaluja, mm. lintu- ja luontodirektiivi. Niiden avulla on saatu aikaan useita luonnonsuojelun menestystarinoita, vaikka kokonaisarvion mukainen tilanne on epätyydyttävä. Suuntaus on siis käännettävissä paremmaksi.

”Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen EU:ssa on mahdollista. Se ei kuitenkaan onnistu ilman riittävää rahoitusta, poliittista tahtoa ja tavoitteiden laajaa sisäistämistä myös muilla politiikan sektoreilla kuin luonnonsuojelupolitiikassa”, sanoo BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

BirdLife vaatii, että EU asettaa hyvin kunnianhimoiset monimuotoisuustavoitteet tulevaisuudelle. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä ja ekosysteemien tilaa on parannettava. Raportissa esitetään keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tänään julkaistu raportti “2010 – Turning or Breaking Point for Europe’s Wildlife?” on tuotettu 27:n EU:ssa toimivan BirdLife organisaation yhteistyönä. Sen on julkaissut lintujensuojelujärjestö BirdLife International.

 Indikaattorit ja niiden tulokset:

Linnuston tilanne EU:ssa: epätyydyttävä
Maailman lintujen tila: erittäin epätyydyttävä
EU:n priorisoimien luontotyyppien ja lajien tila: erittäin epätyydyttävä
Kansallinen monimuotoisuuslainsäädäntö: epätyydyttävä
Kansallisen luonnonsuojelulainsäädännön toimeenpano: epätyydyttävä
Kansallisten luonnonsuojeluverkostojen tilanne: epätyydyttävä
Monimuotoisuuden tutkimus ja seuranta: epätyydyttävä
Luonnonsuojelun rahoitus: erittäin epätyydyttävä
Yleinen tietoisuus luonnonsuojelusta: epätyydyttävä
Hallinto monimuotoisuusasioissa: epätyydyttävä

Lisätietoja
Raportti englanniksi:
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife2010AssessmentreportFINAL.pdf

Raportin suomenkielinen yhteenveto:
http://www.birdlife.fi/suojelu/kv/birdlife-2010-EU-raportti.shtml

Kesän linjalaskennat ja pistelaskennat lähestyvät, Tringan alueella enää kaksi reittiä vapaana!

Luonnontieteellinen keskusmuseo ja BirdLife Suomi tiedottavat:

On aika suunnitella tulevan kesän linja- ja pistelaskentoja! -ole mukana varmistamassa hyvä tietämyksemme lintukantojemme muutoksista

Linjalaskennat

LINJALASKENTOJEN runko Suomessa koostuu 560:sta kuusi kilometriä pitkästä vakioreitistä, jotka kattavat koko maan 25 kilometrin välein. Tämä on lintujemme kannanseurannan selkäranka, jota käytetään hyväksi mm. uhanalaisuusarvioinneissa sekä kansallisissa (www.luonnontila.fi) ja yhteiseurooppalaisissa (www.ebcc.info) luonnon monimuotoisuuden tilaa kuvaavissa lintuindikaattoreissa. Vakioreiteistä lasketaan vuosittain alle 200, kun esimerkiksi Ruotsin vastaavista 700 vakioreitistä lasketaan vuosittain lähes 500. On aika osoittaa suomalaisten lintuharrastajien kyvyt ja mennä ruotsalaisten ohitse – se onnistuu vain sinun avullasi! Yksi kesäinen linnustoseuranta-aamu mahtuu itse kunkin kalenteriin.

Linjalaskenta-aika on Etelä-Suomessa 1.-17.6. ja Pohjois-Suomessa 10.-30.6. sekä Tunturi-Lapissa 15.6.-5.7. Kaikki vapaat vakioreitit on laskettu viime vuosina kertaalleen, jonka ansiosta biotooppitietoihin ei tarvitse maastossa enää kiinnittää yhtä paljon huomiota. Laskentojen esittely ja vapaat reitit löytyvät osoitteesta

http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/linjalaskenta/index.htm

Tämän uutisen lopussa on myös lista varaamattomista vakioreiteistä alueyhdistyksittäin.

Pistelaskennat

PISTELASKENTAKOHTEET laskija voi valita itse. Reitin voi perustaa alkamaan vaikka kotipihalta tai sen voi sijoittaa kulkemaan omissa retkimaastoissa. Tärkeintä on, että
reitin 20 pistettä lasketaan vuosittain samalla tavalla. Suomessa pistelaskentareittejä lasketaan vuosittain vain noin 40, kun Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa lasketaan yli 240. Pistelaskenta-aika on Etelä-Suomessa 20.5.-20.6. ja Pohjois-Suomessa 30.5.-30.6.

Laskentaesittely ja lisätietoja pistelaskennasta löytyy osoitteesta

http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/pistelaskenta/index.htm

Linnustonseurannan sivuilta (http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/linnut.htm) löytyy lisää tietoja muista laskentamuodoista. Sivuilla on nyt myös linja- ja pistelaskentoja esittelevät powerpoint-esitykset.

Mikäli sinulla on kysyttävää laskentoihin liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä linnustonseurantaan (Linnustonseuranta@Luomus.fi, (09) 191 28851).

Linnustonseurannan ja –suojelun puolesta:

Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Teemu Lehtiniemi, BirdLife Suomi

Lista varaamattomista vakioreiteistä alueyhdistyksittäin

(reitin numero, kunta, paikka ja kuinka monta kertaa reitti on laskettu vuosina 2006-2009). Eniten laskentapuutteita on Pohjoisessa, mutta vapaita reittejä on lukuisia myös eteläisessä Suomessa.

Ålands Fågelskyddsförening rf
9        Kökar        Sommarön        1
20        Jomala        Önningby        2
35        Eckerö        Skeppsvik        1
36        Finström        Östanåker        1
37        Finström        Ämnäs        2
38        Geta        Labbnäs        1
39        Finström        Stålsby        1

Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry
47        Salo        Rihternummi        1
58        Kustavi        Kaurissalo        1
59        Vehmaa        Nuhjala        1
60        Nousiainen        Uhlussuo        2
62        Koski        Seljänkulma        1

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
30        Espoo        Kotimäki        2
31        Vantaa        Tolkinkylä        1

Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry
53        Lapinjärvi        Timmermalmen        2

Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry
55        Hamina        Vilniemi        1
69        Kouvola        MetsäUoti        2
71        Hamina        Kaitua        2
85        Iitti        Lapinkulma        2
86        Kouvola        Mannari        2
103        Kouvola        Kinansaari        1

Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry
87        Luumäki        Sydänmaan Lakka        1
89        Lappeenranta        Hytti        1
90        Lappeenranta        Myrä        1
105        Savitaipale        Petynmäki        1
106        Taipalsaari        Pakkala        1
107        Lappeenranta        Notkola        1
124        Ruokolahti        Valkjärvi        1
125        Ruokolahti        Ahjärvi        1
144        Parikkala        Rautalahti        1
163        Parikkala        Suitsansaari        1

Päijät-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys ry
100        Asikkala        Kurhila        1
102        Heinola        IsoKaupunki        2
104        Mäntyharju        Hirvelänsuo        1
117        Padasjoki        Virmailansaari        1
118        Sysmä        Nuoramoinen        2
119        Pertunmaa        Aunetta        1
120        Mäntyharju        Kaupinmäki        1
136        Sysmä        Koiralammi        1
137        Hartola        Kolmisoppi        1

Kanta-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys ry
65        Loppi        Ojajoki        2
98        Hämeenlinna        Metsäkylä        1

Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry
63        Tammela        Torro        1
79        Jokioinen        Siltalankulma        1
95        Punkalaidun        Käkikallio        1
96        Urjala        Kolisevanvuori        1

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry
114        Kangasala        Lahnajärvi        1
116        Pälkäne        Hirvikangas        1
130        Hämeenkyrö        Kintus        1
131        Hämeenkyrö        Kiviojanmaa        1
132        Tampere        Lintuvuori        1
148        Ikaalinen        MyllyKarttu        2
149        Ikaalinen        Vääräkoski        2
167        Parkano        Ristineva        1
168        Kuru        Tuomiojärvi        1

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry
76        Eura        Laustinrahka        1
93        Eura        Kirkkovainio        1
94        Huittinen        Suvisuo        1
109        Luvia        Mikola        1
110        Nakkila        Viikkalan Mäkirinta        1
111        Kokemäki        Valvattu        1
127        Pori        Rieskala        1
128        Noormarkku        Kalliomäki        1
129        Lavia        Riuttala        1
145        Merikarvia        Köörtilä        1
146        Siikainen        Konineva        1
147        Kankaanpää        Isokeidas        1
164        Merikarvia        Siltaneva        1
166        Karvia        Kaurakeidas        1

Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry
165        Isojoki        Kitukeidas        1
183        Kristiinankaupunki        Lillsundet        1
184        Isojoki        Vellimäki        1
185        Kauhajoki        Nummikangas        1
204        Teuva        Hermanninmäki        1
205        Kauhajoki        Käpylänmaa        1
224        Närpiö        Hedet        1

Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry
245        Korsnäs        Österholmen        1
246        Laihia        Pahaluoma        1
269        Mustasaari        Storträsket        2
270        Vöyri-Maksamaa        Knutsbacken        1
290        Mustasaari        Strandfladan        1

Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry
187        Virrat        Kurjenkylä        1
207        Alavus        Vehkaneva        1
208        Töysä        Ramsinkylä        1
209        Ähtäri        Mustasuo        1
227        Ilmajoki        Rengonkylä        3
228        Kuortane        Kurkiloukko        1
229        Töysä        Luomankylä        1
230        Soini        Soidinkangas        1
247        Isokyrö        Seljänkangas        1
248        Seinäjoki        Malkamäki        1
251        Soini        Lypsinneva        1
252        Karstula        Kilpisuo        1
272        Kauhava        Matinneva        2
274        Perho        PikkuPatana        1

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry
135        Kuhmoinen        Portinvuori        1
153        Jämsä        Huipankulma        1
191        Petäjävesi        Lahomäki        2
193        Hankasalmi        Mäyrämäki        1
211        Uurainen        Haukimäki        1
213        Hankasalmi        Kärkkäälä        1
232        Saarijärvi        Vellikorpi        1
233        Äänekoski        Konginkangas        1
234        Konnevesi        Selkiäismäki        1

Etelä-Savon Lintutieteellinen Yhdistys ry
121        Ristiina        Heikkilänkylä        1
123        Puumala        Niinisaari        1
138        Hirvensalmi        Pesälä        1
139        Mikkeli        Tuukkalanvuori        1
140        Mikkeli        Pitkälahti        1
141        Puumala        Torikonsalo        1
142        Sulkava        Telajärvi        1
143        Punkaharju        Palaneenmäki        1
156        Kangasniemi        Sydänmaa        1
157        Mikkeli        Ihastjärvi        1
158        Juva        Kurkisuo        1
159        Sulkava        Kyrsyä        1
160        Savonlinna        Naistenjärvi        1
161        Kerimäki        Silvola        1
174        Kangasniemi        Rytkölä        1
175        Kangasniemi        Kutemajärvi        1
176        Mikkeli        Petäikkö        1
177        Joroinen        Surmanmäki        1
178        Rantasalmi        Itäkylä        1
179        Savonlinna        Haukiniemi        1
180        Kerimäki        Riikola        1
194        Pieksämäki        Venetmäki        1
195        Pieksämäki        Ukonmäki        1
196        Joroinen        Kollinmäki        1
198        Heinävesi        Vaalunmäki        1
199        Savonlinna        Säimen        1
218        Heinävesi        Huuhinsalo        1

Pohjois-Savo, Lintuyhdistys Kuikka
197        Varkaus        Koukomäki        1
214        Rautalampi        Särkivuori        1
215        Suonenjoki        Markkala        1
217        Leppävirta        Käpylahti        1
235        Rautalampi        Repola        1
236        Karttula        Saarinen        1
278        Keitele        Sammalisranta        1
279        Pielavesi        Lystinkangas        1
282        Nilsiä        Lastulahti        1
300        Pielavesi        Koivujärvi        1
301        Pielavesi        Sulkava        1
303        Varpaisjärvi        Keskimmäinen        1
304        Rautavaara        Korkalanmäki        1
320        Iisalmi        Latukka        1

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry
181        Kesälahti        Kasinmäki        1
182        Kitee        Saramäki        1
200        Rääkkylä        Kotilansalo        1
201        Tohmajärvi        Kotkanpesä        1
202        Tohmajärvi        Härkövaara        1
219        Liperi        Huistinvaara        1
220        Liperi        Multakangas        1
221        Joensuu        Tölppä        1
222        Joensuu        Tuupovaara        1
239        Outokumpu        Varislahti        1
240        Outokumpu        Mustalahti        1
241        Kontiolahti        Katti        1
242        Joensuu        Palojoki        1
261        Polvijärvi        Häntäsuo        1
262        Kontiolahti        Suonperä        2
263        Joensuu        Ukkola        1
264        Ilomantsi        Partiila        1
285        Lieksa        Kuikkapuro        1
286        Lieksa        Emo        1
287        Lieksa        Iso Hietajärvi        1
324        Nurmes        Leanderinkangas        1

Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry
311        Pedersöre        Hummelgjutan        1
312        Kruunupyy        Kulan        1
313        Kaustinen        Haarakangas        2
315        Reisjärvi        Asiaiskangas        1
316        Haapajärvi        Antinneva        1
318        Pyhäjärvi        Isosuo        1
326        Luoto        Västerbyn        1
327        Kokkola        Palo        1
330        Sievi        Jokikylä        1
331        Nivala        Pohjajärvi        1
333        Pyhäjärvi        Kärsämäenneva        1
342        Himanka        Ojanperä        2

Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry
332        Kärsämäki        Kankkustenkangas        1
345        Haapavesi        Joroistenneva        1
346        Haapavesi        Patasaari        1
347        Pyhäntä        Luolakangas        1
348        Pyhäntä        Tauskangas        1
358        Merijärvi        Niemimaansaari        1
359        Vihanti        Pataässä        1
360        Siikalatva        Viitastenjärvi        1
372        Ruukki        Heinolanperä        1
373        Liminka        Nakkulanperä        1
374        Muhos        Kettukangas        1
382        Raahe        Loskarinlahti        1
383        Lumijoki        Pääkkö        1
384        Tyrnävä        Ängeslevä        2
386        Utajärvi        Sarvikangas        1
396        Oulu        Hangassuo        2
397        Utajärvi        Tukkimaa        1
398        Utajärvi        Jäkälikkösuo        1
405        Oulu        Iso Ahvenjärvi        1
406        Pudasjärvi        IsoVuorma        1
407        Pudasjärvi        Kettusuo        1
408        Pudasjärvi        Harjunpää        2
416        Pudasjärvi        Karhusuo        1
417        Pudasjärvi        Sotkanaho        1
426        Pudasjärvi        Iso Äijönsuo        1
427        Pudasjärvi        Hanhikangas        1
428        Pudasjärvi        Ruovaara        2

Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry
339        Kuhmo        Kelovaara        1
351        Sotkamo        Vuokatti        1
352        Sotkamo        Lepikkoaho        1
354        Kuhmo        Kortevaara        1
362        Vaala        Kuvaja        1
365        Paltamo        Syrjävaara        1
366        Kuhmo        Honkivaara        1
368        Kuhmo        Iso Rahajärvi        1
376        Vaala        Ylimmäisenselkä        1
377        Puolanka        Hoikankangas        1
380        Hyrynsalmi        Palosuo        1
381        Kuhmo        Ahosenkangas        1
387        Puolanka        Iso Rytiselkä        1
389        Hyrynsalmi        Kytövaara        1
390        Suomussalmi        Sakaravaara        1
391        Suomussalmi        Kylmänkangas        1
392        Suomussalmi        Ahvenvaara        1
399        Puolanka        Matkalammit        1
400        Suomussalmi        AlaNäljänkä        1
401        Suomussalmi        Kovajärvi        1
402        Suomussalmi        Raatejärvi        1
411        Suomussalmi        Paljakka        1
421        Suomussalmi        Takkilanvaara        1

Kemi-Tornion Lintuharrastajat Xenus ry
423        Kemi        Ajos        2
424        Simo        Patokoski         1
436        Keminmaa        YliPenikka        1
437        Simo        Tainivaaranaapa        1
448        Tervola        Jyrkänkoskenjänkä        1
449        Tervola        Korkeakivalo        1

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys ry
438        Ranua        Näätälampi        2
439        Ranua        Kuhajärvi        2
440        Ranua        Mämmilampi        1
441        Posio        Pyöreälampi        2
442        Posio        Kynsivaara        2
450        Ranua        Niittylampi        2
451        Ranua        Kielijärvi        2
452        Ranua        Karisuo        2
453        Posio        Lehtovaara        2
454        Posio        Köykämönpalo        2
458        Ylitornio        Heinivuoma        1
462        Rovaniemi        Kampsaaapa        2
463        Rovaniemi        Vanttauskoski        2
464        Kemijärvi        Pajuvaara        1
465        Posio        Kiekkivaara        1
466        Posio        Marikkokangas        1
470        Ylitornio        Ulkulehto        2
471        Ylitornio        Jäkälävaara        2
472        Rovaniemi        Nivankylä        3
476        Kemijärvi        Kiimaaapa        1
477        Salla        Portin Paloselkä        1
478        Salla        Tahkovaara        1
479        Pello        Punainenmaa        1
483        Rovaniemi        Kuivalaki        2
484        Kemijärvi        Majavavaara        1
486        Kemijärvi        Kutukuusikko        1
488        Salla        Välivaara        1
489        Pello        Tervaoja        1
490        Kolari        Aalistunturi        1
491        Rovaniemi        TakaRiikovaara        2
493        Rovaniemi        PoikaNappi        2
494        Sodankylä        Loviaapa        1
495        Pelkosenniemi        Soutajanlampi        1
496        Pelkosenniemi        Kokonlampi        2
497        Salla        Kouteloaapa        1
499        Kolari        Hanhijärvi        1
500        Kolari        Majavaselkä        1
501        Kittilä        Vaimaslehto        1
502        Sodankylä        Hangasmaa        1
503        Sodankylä        Sulavaaranlehto        1
504        Sodankylä        Homeseljänaapa        1
505        Pelkosenniemi        Aapajärvi        1
506        Savukoski        Materoselkä        1
507        Savukoski        Iso Marjavaara        1
508        Salla        Sulahaaranvaara        1
509        Kolari        Ristimellanvaara        1
510        Kittilä        Porttivuoma        1
511        Kittilä        Kumpu        1
512        Kittilä        Sotkavuoma        1
516        Savukoski        SammakkoPuunuvaara        1
520        Muonio        Raijanlehto        1
521        Kittilä        Pyhäjärvenlaki        1
522        Kittilä        Kairansuvanto        1
523        Kittilä        Hirvasmaa        1
524        Sodankylä        Rovalaki        1
525        Sodankylä        Ilmakkiaapa        1
527        Savukoski        Pesutsumajänkä        1
528        Savukoski        Konnottivaara        1
529        Savukoski        Jänesselkä        1
530        Salla        Värriö        1
531        Muonio        Marttavaara        1
532        Kittilä        Kulkukero        1
533        Kittilä        Sikkolanvuoma        1
534        Kittilä        Ulkuselkä        1
537        Sodankylä        Kannamanaapa        1
539        Savukoski        Urakkaselkä        1
540        Savukoski        Hangasselkä        1
541        Muonio        Juutilaisenmaa        1
544        Kittilä        Punakivilaki        1
545        Sodankylä        Suskonmaa        1
546        Sodankylä        Tuorekolla        1
547        Sodankylä        Tiukuvosa        1
548        Sodankylä        Kopsuskuusikko        1
549        Sodankylä        Vongoiva        1
551        Enontekiö        Lantonmaa        1
552        Enontekiö        Pahtavaara        1
553        Enontekiö        Hietakkarova        1
554        Kittilä        Vietkavaara        2
555        Inari        Lisma        1
556        Inari        Sormusaapa        1
557        Inari        Köysivaara        1
558        Inari        Pieni Hangasselkä        1
559        Sodankylä        Puilakkapää        1
561        Enontekiö        Nissunasmarasto        1
562        Enontekiö        Savivaara        1
563        Enontekiö        Näkkäläjärvi        3
564        Enontekiö        Stallojärvi        1
566        Inari        Naukusvaara        1
567        Inari        Lakivaara        1
568        Inari        Hentun Matin pää        1
569        Inari        Pasaskangas        1
570        Inari        Iso Pihtijärvi        1
576        Inari        Siikapalo        1
577        Inari        Kintaspuoliselkä        1
578        Inari        Honkavaara        1
579        Inari        Aviaispää        1
580        Inari        Jalanluiskahtamisvaara        1
581        Inari        Apinavaara        1
582        Enontekiö        Ailakkajärvi        1
583        Enontekiö        Puoiddesoaivi        1
584        Inari        JorbaKaisavarri        1
585        Inari        Iiskonniittyjänkä        1
586        Inari        Luppovaara        1
589        Enontekiö        Goddejavri        1
590        Enontekiö        Vuoksarohtu        1
591        Utsjoki        Nirveoaivi        1
592        Inari        Tavgevarri        1
593        Inari        Tarvoselkä        1
594        Inari        Jolinajänkä        1
595        Inari        Oivijärvi         1
596        Utsjoki        Stuorra Piesvarri        1
598        Utsjoki        Molkkijärvi        1
600        Inari        Sevettijärvi        1
601        Inari        Vätsäri        1
602        Utsjoki        Ovddaldasvarri        1
603        Utsjoki        Juovvaskaidi        1
604        Utsjoki        Luvlevarjavri        1
605        Utsjoki        Moresveijavri        1
606        Inari        Rousavaara        1
608        Utsjoki        Paddakuoihka        1
609        Utsjoki        Vetsikko        2
610        Utsjoki        Pulmankijärvi        1

Kuusamon Lintukerho ry
443        Kuusamo        Rautavaara        1
444        Kuusamo        Leväsuo        1
445        Kuusamo        Ukonahonsuo        1
455        Kuusamo        Jauranen        1
456        Kuusamo        Hanhiaho        1
467        Kuusamo        Lintulammit        2
468        Kuusamo        Kokonaronkangas        1

Rauman Seudun Lintuharrastajat ry
92        Rauma        Nihattula         2

Kuikkien ja kaakkureiden kartoitus edistyy

Lähes koko Tringan alue paikallisyhdistyksineen on nyt Vuoden lintu -projektin piirissä. Vielä yhdelle alueelle tarvitaan kuitenkin lisää panostusta: Nummi-Pusulan ja Karkkilan välisellä metsäisellä rajaseudulla on kuikkajärvikeskittymä, jota ei ole vielä kenenkään toimesta otettu haltuun. Seuraaville vesistöille tarvitaan laskijoita:

-Salovesi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=333285&n=6722672&scale=40000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=salovesi&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
-Särkijärvi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=330668&n=6720629&scale=16000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=s%C3%A4rkij%C3%A4rvi&osoite=&kunta=nummi-pusula&isShown=&lang=fi
-Vahermanjärvi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=334755&n=6717756&scale=40000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=vahermanj%C3%A4rvi&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
-Kivijärvi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=331432&n=6717676&scale=16000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=kivij%C3%A4rvi&osoite=&kunta=nummi-pusula&isShown=true&lang=fi
-Onkimaanjärvi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=338768&n=6726030&scale=40000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=onkimaanj%C3%A4rvi&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
-Ruokjärvi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=337617&n=6723902&scale=16000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=ruokj%C3%A4rvi&osoite=&kunta=&isShown=&lang=fi
-Vuotinainen
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=339731&n=6723392&scale=40000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=vuotinainen&osoite=&kunta=&isShown=&lang=fi
-Ali-Paastonjärvi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=341441&n=6724572&scale=16000&tool=siirra&lang=fi
-Valkjärvi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=239&map.y=588&e=340989&n=6723452&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi
-Kolmperse
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=338406&n=6719919&scale=40000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=kolmperse&osoite=&kunta=&isShown=&lang=fi
-Saukonpää
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=336922&n=6719034&scale=16000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Saukonp%C3%A4%C3%A4&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
-Antiainen
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=337399&n=6718231&scale=16000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Antiainen&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
-Jäljänjärvi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=336852&n=6720328&scale=16000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=j%C3%A4lj%C3%A4nj%C3%A4rvi&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
-Tämäkohtu
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=339124&n=6717858&scale=16000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=t%C3%A4m%C3%A4kohtu&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
-Löytty
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=333558&n=6714544&scale=40000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=l%C3%B6ytty&osoite=&kunta=&isShown=&lang=fi
-Rausjärvi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=339535&n=6712438&scale=40000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=rausj%C3%A4rvi&osoite=&kunta=&isShown=&lang=fi
-Hiirlampi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=342936&n=6711282&scale=16000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=hiirlampi&osoite=&kunta=&isShown=&lang=fi

Jos haluat osallistua Vuoden lintu -projektiin käymällä jollakin tai useammalla edellä
listatulla kohteella, otathan pikaisesti yhteyttä Tringan Vuoden laji -vastaavaan Johan Ekroosiin! Toki on täysin mahdollista, että joku on jo suunnitellut retkiä alueelle — ota mieluusti myös tässä tapauksessa yhteyttä.

Tässä vielä kertauksen vuoksi linkki, josta löydät lisätietoa Vuoden lintu -projektista:
http://www.birdlife.fi/vuodenlintu/

Lintusäätiedote 8.-10.5.

Jarmo Koistisen laatima lintudäätiedote Tringan alueelle:

Muutos parempaa lintusäätä kohti on tulossa viikonloppuna, vaikka Venäjän kuuma virtaus ei pääse tänne. Sen etureuna pysähtyy likimain Tringan alueen kohdalle, jolloin muodostuu kaakkoisten harvinaisuuksien ja yömuuttajien sateinen pudotusäävyöhyke. Lauantaista alkaen myös arktinen muutto voi edetä hyvin.

pe-la, yö-aamu: Voimakas koillistuuli ja sade estävät muuton.

la: Pilvistä ja ajoittain sadetta. Koillistuuli heikkenee ja kääntyy illalla etelän puolelle.

la-su, ilta-yö: Jos ei ole laajaa sumua, matalaa sumupilveä tai runsaita sateita, tulee kevättä edistävä yömuuttopurkaus (etenkin hyönteissyöjäpikkulintuja). Myös mustalintujen muutolle hyvä tilanne, samoin kaakkoisille ja eteläisille harvinaisuuksille.

su-ma: Edelleen enimmäkseen heikkoa etelänpuoleista virtausta, pilvistä ja sateisen sään mahdollisuus. Lämmin väistyy vähän kauemmas itään, mutta muuttosää säilyy sangen otollisena yömuuttajille ja arktikalle. Maasto kuhisee uusia saapuneita laulajia.

Tiistaista eteenpäin on on mahdollista, että kaakon lämmin virtaus tekee uuden yrityksen Suomeen.

Matalajärvi valokuvina

Leppävaaran Sellon kirjastossa on 3.-14.5. esillä luontokuvaaja Mika Isoviidan valokuvia Espoon Matalajärvestä ja sen luonnosta ja linnustosta. Näyttely koostuu lähes sadasta valokuvasta, jotka on otettu kesän 2008 ja syystalven 2009 välillä tehdyillä kuvausretkillä.

"Kuvien ensisijainen valintaperuste on ollut se, miten kukin kuva ilmentää Matalajärven erityisluonnetta. Vasta toissijaisesti on arvioitu kuvien teknistä laatua, sommittelua ja muita esteettisiä tekijöitä", Isoviita kertoo.

"Kuvaamisella on tavoiteltu mahdollisimman luonnonmukaista tilaa korkeita eettisiä periaatteita noudattaen. Luonnolle aiheutettu häiriö on pyritty pitämään mahdollisimman vähäisenä."

Bodominjärven lähdeisyydessä sijaitseva Matalajärvi on vähän retkeiltyä aluetta, vaikka se houkuttelee etenkin muutolla levähtäviä vesilintuja keväin ja syksyin. Matalajärvi on tärkeä levähdyspaikka esimerkiksi uiveloille.

Myös alueen pesimälinnusto on monipuolinen, ja luontoarvoiltaan merkittävä järvi tarjoaa elinympäristön monille hyönteislajeille, matelijoille ja nisäkkäille, kuten esimerkiksi saukolle.

"Matalajärvi – Unohdettu lintuparatiisi" -valokuvanäyttelyn kuvat ovat osa tekeillä olevan Matalajärvestä kertovan tietokirjan suunniteltua kuvitusta.

Lintusäätiedote 4.-7.5.

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote Tringan alueelle:

Tänään on muutto- ja retkisään pohjanoteeraus – siitä se voi vain parantua . Silti meiltä vain 400 km kaakkoon on iltapäivällä 18 astetta lämmintä ja kuuma eteläputki.

ti-ke, ilta-aamu: Tuuli heikkenee, sade lakkaa; yö- ja arktikamuuttosää on kohtalaista. Ke enimmäkseen pilvistä ja iltapäivällä sadekuuroja, enimmäkseen heikkoa tuulta.

ke-to, ilta-aamu: Heikkoa tuulta, enimmäkseen selkeää, hyvää yömuutto- ja arktikasäätä (mustalintuja). To kaunis päivä, mutta rannikolla iltapäivällä voi olla merituulta.

to-pe: itäkoillinen tuuli voimistuu etelästä alkaen Itämerellä ja hyydyttää arktisen muuton ja yömuuton. Itäisiä lajeja voi kuitenkin ilmestyä. Tuuli johtuu siitä, että kuuma kaakkoinen lintujentuojavirtaus yrittää edetä Suomeen lauantaiksi. Vielä ei voi sanoa, kuinka käy.