Goan lajilista on jälleen päivitetty

Tringan lintuharrastajat ovat keränneet jo kahdentoista talvikauden ajan tietoa suomalaisten harrastajien Intian Goalla havaitsemista lintulajeista. Markku Tunturi, Ilkka Lehtinen sekä Kari Soilevaara ovat koonneet nämä havainnot ylös ja tämä pinnalista on julkaistu päivitettynä vuosittain Tringan kotisivuilla. Lisäksi havainnoista on koostettu iltahuutolista, jonka avulla on kätevää illalla tarkistaa, mitä päivän aikana on näkynyt – ja mitä olisi vielä ehkä mahdollista nähdä.

Goan pinnalista on jälleen päivitetty vuoden 2009 havainnoilla ja se on saatavissa Tringan sivuilta tulevan talvikauden retkiä varten. Käy ihmettelemässä ja printtaa sivuilta pdf-tiedostoina aukeavat listat, jos matkasi käy Intian ihmemaahan!

 
Pinnalistat sun muut  löytyvät siis täältä: http://www.tringa.fi/fi/tringa-goalla.html
lehmhaikara.jpg
Lehmähaikarat (c) Kari Soilevaara

Syyskokouksen satoa

Tringan syyskokous pidettiin 5. marraskuuta 2009 tutussa paikassa Tieteiden talolla. Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen syyskokousasiat, eli talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymisen tulevalle vuodelle. Lisäksi syyskokouksessa valittiin jokavuotiseen tapaan yhdistykselle uusi hallitus. Kokouksessa puheenjohtajan nuijaa heilutti Pertti Uusivuori, ja kokousasiat saatiin sutjakasti lävitse.  Yhdistys hyväksyi yksimielisesti hallituksen esittämän talousarvion ja toimintasuunnitelman.

Vuoden 2010 tärkeimpiä projekteja ovat Sipoonkorven suojelualueeseen panostaminen ja atlaskartoitusten loppuunvieminen. Vapaaehtoisten toimijoiden pienestä määrästä ja yhdistyksen suuresta koosta johtuen Tringan puheenjohtajan pesti on melkoisen työllistävä. Tämän vuoksi toimintasuunnitelmaan kirjattiin myös tavoite, että yhdistyksen puheenjohtajalle maksetaan palkkio yhdistyksen luotsaamisesta. Summaksi ehdotettiin 1000 euroa vuodessa.

Talousarviossa suurimpana uutena kulueränä esiteltiin Uudenmaan linnusto -kirjan viimeistely ja julkaisu. Tämä monivuotinen projekti on vihdoin edennyt siihen pisteeseen, että kirjalle etsitään parhaillaan taittajaa. Julkaisu on vuorossa keväällä. Kirjaa saa tilata ennakkoon, mutta paino- ja taittokustannuksia varten budjettiin varattiin 10 000 euron lovi. Näin ollen budjetti on alustavasti 10 000 euroa alijäämäinen. Tämän ei pitäisi kuitenkaan horjuttaa yhdistyksen taloutta, sillä aiempina vuosina tilinpäätökset ovat olleet plussan puolella.

Yhdistykselle valitiin myös uusi hallitus. Yhdistyksen keulapaikalle, puheenjohtajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Seppo Vuolanto. Seppo on pitkän linjan lintuharrastaja, joka on noussut koko kansan tuntemaksi lintumieheksi toimiessaan Luontoillan lintuasiantuntijana. Päivätyönsä Seppo on tehnyt ympäristöhallinnossa ja on mm. EU:n luontodirektiivien asiantuntija.

Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Andreas Linden ja yhdistyksen nykyinen sihteeri Elina Peuhu käyttivät erovuoron. Lisäksi Roland Võsa ilmoitti, ettei pysty jatkamaan vaihto-oppilasvuoden takia hallituksessa ja eroaa näin kesken kaksivuotisen toimikautensa. Kiitokset kaikille kolmelle, työpanoksenne on ollut valtava!

Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin uusina jäseninä Harri Hölttä,  Risto Nevanlinna ja Mari Pihlajaniemi.  Erovuoroisista Hannu Holmström päätti jatkaa hallitusvuoroaan, samoin Kaisa "Vilppu" Välimäki. Molemmat jatkavat yhden kauden ajan jolloin saadaan normaali hallituksen vaihtorytmi (Puheenjohtaja+ 3 jäsentä tai VPJ+neljä jäsentä) Tringan hallitus vuodelle 2010 on seuraavanlainen:

 • Puheenjohtaja: Seppo Vuolanto
 • Varapuheenjohtaja: Tuomas Seimola
 •  Jäsenet:
  • Jorma Lindfors
  • Harri Hölttä
  • Antto Mäkinen
  • Hannu Holmström
  • Risto Nevanlinna
  • Mari Pihlajaniemi
  • Vilppu Välimäki

Syyskokouksen päätteeksi läsnäolijat saivat nauttia Tom Lindroosin kuvaesityksestä Kazakstanin linnustosta. Tämän jättikokoisen Keski-Aasian maan linnustosta tiedetään vielä hyvin vähän. Lindroosin ottamat valokuvat ja havainnolliset tarinat retkeilystä Kazakstanin eri osissa olivat suomalaisittain erittäin mielenkiintoisia. Monet täällä tuiki harvinaiset linnut ruostesorsasta musta- ja lyhytvarvaskiuruihin sekä eksoottisin uunilintulajeihin esiintyvät aron ja puoliaavikon peittämässä maassa runsaslukuisina. Kazakstanissa on lisäksi mm. maailman pohjoisin luonnonvarainen flamingokanta. Esitystä seurasi perinteinen jatkotilaisuus Mannerheimintien Iguana-ravintolassa.

Viherpeippojen muuttajamäärät romahtivat

Hangon lintuasemalla laskettiin syksyllä yhteensä 1689 muuttavaa viherpeippoa. Näin vähän viherpeippoja ei ole havaittu koko aseman historian aikana.

Jatka lukemista:

Mustakurkkurautiainen – jälleen uusi laji asemalle

 

Hangon lintuaseman lajilistaan liitettiin jälleen uusi lintulaji, kun Jörgen Palmgren löysi 29.10.2009 Etelämetsän itäpuoleiselta kalliolta mustakurkkurautiaisen. Lintu katosi mystisesti pian löytymisen jälkeen, mutta kaikki aseman miehittäjät ehtivät nähdä linnun hyvin. Jösse oivalsi nerokkaasti kuvata linnun kiikarinsa läpi kännykällä. Havainto on vasta seitsemäs Suomesta ja laji on koko Länsi-Euroopan mittapuussa varsin harvinainen. Haliakselle laji oli 304., edellinen asemalle uusi laji, kenttäkerttunen, tavattiin vain yhdeksän päivää aiemmin 20.10.2009.

 Kuva linnusta löytyy Tarsigerista

Siuntioon laaja metsiensuojelu- ja virkistysalue

Ympäristöministeriö ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys ovat ostaneet Siuntion Störsvikin eteläosasta 252 hehtaaria maata ja 75 hehtaaria merialuetta luonnonsuojeluun ja virkistykseen. Kauppaan sisältyy lisäksi 18 hehtaarin kokoinen Kvarnträsk-järvi.

Nyt hankittu alue liittyy jo olemassa olevaan 520 hehtaarin suuruiseen Kopparnäsin virkistysalueeseen. Kopparnäsillä ja Störsvikillä on yhteistä rakentamatonta merenrantaa 13 kilometriä.

Ympäristöministeriön osuus kaupassa oli noin 190 hehtaaria luontoarvoiltaan merkittävää metsää. Vaihtelevalla ja lajistoltaan rikkaalla alueella on runsaslahopuista kangasmetsää, järeitä kuusia, rantojen tervaleppälehtoja, kalliometsiä ja vanhoja niittyjä.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys osti noin 156 hehtaaria ranta- ja vesialuetta. Maa-alue on pääasiassa rakentamatonta merenrantaa.

Alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma ja selvitetään ennallistamistarve niissä osissa, joita on käytetty talousmetsinä. Tringan naapuriyhdistyksen Hakin toimialueeseen kuuluvalla alueella on ennestään ulkoilupolkuja.